Joga Kids

Zajęcia łącznie z opiekunem dziecka.

 

Wymagane akcesoria

 • obuwie zmienne dla dziecka
 • obuwie zmienne dla opiekuna

 

Joga dla dzieci to zbiór metod i technik edukacyjno-wychowawczych, oddziałujących na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną młodej istoty ludzkiej, przedstawianych uczestnikom w formie połączenia zabawy i dyscypliny, stymulujących prawidłowy rozwój psycho-fizyczny, zachęcających do rozwoju kreatywnego myślenia oraz ukazujących twórcze sposoby spędzania czasu wolnego, w celu inspiracji do podejmowania rozwoju osobistego.

Oferuję zajęcia jogi dla dzieci szyte na miarę i możliwości grupy. W zależności od wieku, ilości dzieci w grupie.

Dzieci, ćwiczą wraz z opiekunami do momentu nabrania samodzielności w zajęciach.

 

Wyjątkowe zajęcia jogi dla dzieci, które niosą niewymierne korzyści takie jak:

 • zdrowe, silne ciało,
 • wzmocnienie mięśni zwiększenie gibkości i elastyczności,
 • spokojny i pozytywny umysł,
 • łagodne, empatyczne i harmonijne emocje,
 • odreagowanie nagromadzonych napięć,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • akceptacja i współgranie z otoczeniem,
 • swobodne wyrażanie uczuć,
 • nauka samodyscypliny,
 • konstruktywne relacje z innymi,
 • wzrost wiary w siebie i samoakceptacji,
 • lepsza pamięć, wyższy poziom koncentracji,
 • pozytywne metody spędzania czasu wolnego,
 • wzmocnienie twórczego potencjału, motywacja do kreatywnych działań,
 • wspomaganie rozwoju duchowego i autokreacji,
 • pobudzenie ciekawości poznania świata,

PROWADZĄCY

Nazywam się Marzena Rakowska. Jestem certyfikowanym nauczycielem Sri Sri Jogi, to odmiana jogi z ogromnym szacunkiem i czułością do ciała. Ukończyłam również Kurs Instruktorski 'Joga dla Dzieci”. Od 10 lat na ścieżce jogi, która stała się moją ścieżką życia. Jestem mamą 10letniej Joasi :), która od najmłodszych lat praktykuje jogę 🙂