Warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Prowadzący

Sebastian Kozera

Ceramiką zajmuję się od roku 2010. Na początku współprowadziłem pracownię ceramiczną, jako asystent,
gdzie oprócz codziennej pracy uczyłem się technik pracy z gliną. W roku 2013 ukończyłem kurs I i II stopnia
„Ceramika w edukacji artystycznej i terapii” w Akademii Łucznica, co dało mi podstawy pracy w ośrodkach
kultury. Równolegle do pracy instruktora, prowadzę jednoosobową działalność polegającą na wytwarzaniu ceramicznych
medali dla uczestników amatorskich biegów. Udzielam się również wolontariacko w jednym z wrocławskich Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ostoja”, gdzie prowadzę warsztaty w pracowni ceramicznej oraz uczestniczę w wyjazdach z grupą
uczestników i terapeutów.

Opis

Na zajęciach uczę podstawowych technik formowania z gliny, zdobienia i szkliwienia gotowych wyrobów.
Choć w swojej pracy stawiam na dowolność i rozwój autoekspresji, na każde zajęcia przygotowuję określony
temat, który traktowany luźno, jako zalążek do własnych poszukiwań, stanowi pretekst do rozwoju kreatywności.

Tematem mogą być najdziwniejsze święta typu: np. Dzień Dziwaka, legendy regionalne lub motywy zaczerpnięte
z mitologii. Bliskie są mi również tematy przyrodnicze, które bardzo często pod różnymi postaciami pojawiają się
na moich zajęciach. Wierzę bowiem, iż poprzez zabawę i nienachalną sugestię można zaszczepić w młodszych,
ale i starszych uczestnikach, najpierw zainteresowanie światem przyrody, które z czasem, pielęgnowane
i pogłębiane, przerodzi się w szacunek i dbałość o wspólne dobro.

Wymagane akcesoria

brak