Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  ERASMUS + UMIEĆ SIĘ SPOTKAĆ

ERASMUS +  UMIEĆ SIĘ SPOTKAĆ

 

Projekt umożliwi udział w warsztatach kadr kultury, który pozwoli na dostęp i rozpowszechnianie dóbr kultury szerokiemu gronu odbiorców – bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, czy pełnosprawność.  Korzystając z edukacji nieformalnej, wizyt studyjnych projekt umożliwi uczestnikom warsztatów podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowych umiejętności, szczególnie z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących. Dodatkowym atutem będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w pracy w instytucji kultury, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Projekt realizowany z partnerami z Hiszpanii i Rumunii.

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową