Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasz Wrocław - promocje

Szanowni Państwo,
Darmowe wejścia do sześciu wrocławskich atrakcji, w tym: pływalni Orbita, Hali Stulecia, ZOO Wrocław, Aquaparku, Hydropolis i na mecz WKS Śląsk Wrocław. Do tego zniżki w niemal sześćdziesięciu miejscach na terenie całego miasta, w tym m.in. w restauracjach, kawiarniach czy wybranych sklepach. Z wszystkiego korzystać mogą mieszkańcy Wrocławia, którzy tutaj płacą podatki i zainstalują aplikację Nasz Wrocław. Tylko w 2020 roku z programu Nasz Wrocław skorzystało już ponad 80 tysięcy wrocławian.
Nie od dziś zachęcamy do rozliczania podatków we Wrocławiu. Dla tych, którzy wspierają nasze miasto mam specjalny, prezent, to darmowe wejścia do sześciu wrocławskich atrakcji - mówi Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia.
Rusza druga odsłona specjalnej akcji „Nasz Wrocław 365”.
Od 6 grudnia 2020r. wszyscy pełnoletni Uczestnicy programu „Nasz Wrocław”  mogą raz w roku bezpłatnie skorzystać z miejskich atrakcji u sześciu Partnerów.

- budżet Wrocławia to nasza wspólna odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest aby mieszkańcy rozliczali podatki w naszym mieście. To przecież  z tych pieniędzy remontujemy chodniki czy tworzymy nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Dzięki „Naszemu Wrocławiowi” dodatkowo oferujemy pakiet bezpłatnych wejść do najciekawszych miejskich instytucji – mówi Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia.
Od grudnia 2020 do listy dołącza dwóch nowych Partnerów oferujących darmowe wejścia dla pełnoletnich Uczestników programu: WCT Spartan oferując bezpłatne wejście na 50-metrową pływalnię Orbita oraz Hala Stulecia, oferująca zwiedzanie Visitor Centre z wycieczkami w technologii Virtual Reality oraz zwiedzaniem zabytkowego obiektu.

 W programie pozostaje też czterech Partnerów cieszących się największym zainteresowaniem akcją w ubiegłym roku, to: ZOO Wrocław, Aquapark, Hydropolis i WKS Śląsk Wrocław oferujący bezpłatny bilet na wybrany mecz wrocławskiej drużyny.

UWAGA! Aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz obowiązujące przepisy spowodowały czasowe wstrzymanie działalności części atrakcji, które muszą pozostać zamknięte. Jednak kiedy tylko będzie to możliwe i zostaną ponownie otwarte z przyjemnością przywitają wszystkich Uczestników programu „Nasz Wrocław”. Już teraz można natomiast zwiedzać wrocławskie ZOO z Afrykarium. Darmowe wejścia będzie można wykorzystać przez cały rok.

 

Założenie konta jest bezpłatne i trwa kilka chwil.
Wystarczy pobrać aplikację „Nasz Wrocław” na smartfona i uzupełnić dane. To między innymi numer telefonu i PESEL. Rejestracja zajmuje kilka minut. Konto założymy stojąc nawet w kolejce do kasy biletowej atrakcji, z której chcemy skorzystać, a weryfikacja następuje w sposób zbliżeniowy. Osoby, które nie chciałyby używać smartfona mogą wyrobić tradycyjną kartę „Nasz Wrocław”. Wystarczy zgłosić się do Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy ul. Kotlarskiej 41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 do 15:45.
Ze zniżek w programie „Nasz Wrocław” mogą również korzystać nastolatkowie. Wystarczy, by rodzic zarejestrował się w programie i założył konto swojemu dziecku, które skończyło 13 lat. Dzięki temu będzie mogło samo korzystać ze zniżek. Najmłodsi skorzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodzica.


Niemal 60 partnerów Programu
Poza bezpłatnymi wejściami do miejskich atrakcji stale poszerza się liczba miejsc oferujących zniżki. W ostatnim czasie do listy partnerów dołączył: Vertigo Jazz Club, Hard Rock Cafe, Klockownia, 7 Siekier, Loopy's World - Rodzinne Centrum Rozrywki, Planszóweczka.pl oraz Antykwariat im. Andrzeja Jaworskiego.


Z programu „Nasz Wrocław” korzysta już ponad 80 tysięcy wrocławian.
W ciągu ostatniego roku liczba Uczestników programu wzrosła aż o blisko 60 tysięcy mieszkańców. Tylko w 2020 roku ponad 36 tysięcy osób skorzystało z oferty programu we wrocławskim  ZOO. Dzięki poprzedniej puli darmowych wejść mieszkańcy w sumie zaoszczędzili 1 430 569 zł. Każdemu, kto wykorzystał pięć bezpłatnych wejściówek, zostało w portfelu 400 złotych.


Bilety MPK od 1 stycznia 2021r. w niezmienionej cenie
Dodatkowo od 1 stycznia 2021r. każdy, kto posiada „Nasz Wrocław” i rozlicza PIT we Wrocławiu, będzie mógł kupić bilety okresowe na komunikację miejską w niezmienionej cenie. Należy także pamiętać, że po Wrocławiu mogą bezpłatnie podróżować zarówno seniorzy, którzy ukończyli 67. rok życia, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat.
W programie, bez względu na wiek, każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. Zachęcamy by mieszkańcy rozliczali się z podatku we Wrocławiu i dołączali  do programu „Nasz Wrocław”, bo daje on realne oszczędności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że : Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 pisząc e-mail na adres wzn@um.wroc.pl
 telefonicznie pod numerem 71 777 72 50
 przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umwroclaw
Inspektor Ochrony Danych Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych.
W Urzędzie Miejskim Wrocławia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Z inspektorem może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może się Pani/Pan skontaktować:
 telefonicznie pod numerem 71 777 77 24
 osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4
 pisząc e-mail na adres iod@um.wroc.pl

Kategorie danych osobowych W celu realizowania zadań przez Wydział Zarządzania Należnościami konieczne jest przetwarzanie danych identyfikujących Panią/Pana w zakresie, który jest potrzebny do przeprowadzenia danego postępowania, tj. danych dotyczących:
 tożsamości
 zobowiązań i podstaw ich naliczenia
 danych niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 danych niezbędnych do prowadzenia postępowania ulgowego
 danych dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniach administracyjnych i sądowych
 identyfikatorów systemowych
Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań z zakresu windykacji, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, ustalania następców prawnych w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości, rozpatrywania wniosków o ulgi w spłacie należności w ramach zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Należnościami, rozpatrywania spraw z zakresu pomocy publicznej, uczestnictwa w programie Nasz Wrocław oraz do uczestnictwa w programie Karty Turystycznej.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niżej wymienionych przepisów i umów:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowehttp://bip.um.wroc.pl/daneosobowe

  ­­  

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową