Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Polityka prywatności

 

W Centrum Kultury Wrocław-Zachód wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. 

Jest to osoba, z którą może Pan / Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana / Pani  danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu / Pani praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Beata Gryc-Skotniczna.

Z inspektorem może Pan / Pani kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Inspektor Ochrony Danych, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław
  • przez e-mail: iod@ckwz.pl
  • telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 71 354-46-60 wew. 26
  • W przypadku nieobecności Inspektora Ochrony Danych w wybrany poniedziałek na stronie www.ckwz.pl będzie podany jednorazowo inny dzień.

 

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani  danych osobowych jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą w we Wrocławiu (54-433), ul. Chociebuska 4-6.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan / Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana / Pani  danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana / Pani dane w celu wysyłania newslettera na podany przez Pana / Panią  adres e-mail lub w celu udziału w wydarzeniach (w szczególności: warsztaty, koncerty, spektakle, koła i sekcje, projekcje) na podstawie Pana / Pani  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu / Pani  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że zwróci się Pan / Pani do Inspektora Ochrony Danych. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Panem / Panią umowy lub Pana / Pani zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pana / Pani sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Informujemy, że Pana / Pani dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową