Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Przetargi

 Przetargi                                                                                                                                                

     

 

         

 


 

   

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 


 


                                                                                                                                                                                

 

Projekt "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury"

Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

NR 11/02/2014/IS-PL - Projekt i skład do druku materiałów reklamowych na potrzeby Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

treść zapytania             pobierz plik str 1 zapytanie.jpeg         pobierz plik str 2 zapytanie.jpeg             załącznik A str 1.jpeg      załącznik A str. 2.jpeg        załącznik A str. 3.jpeg      załącznik A str 4.jpeg   załącznik B.pdf   załącznik C str. 1.jpeg      załącznik C str. 2.jpeg       załącznik C str. 3.jpeg

Uprzejmie informujemy,że zapytanie ofertowe 11/02/2014/IS-PL wygrała firma Rafał Konarski  Rask, ul. Okrzei 6m2, 59-220 Legnica. Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnił wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

NR 10/01/2014/IS-PL - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów tworzenia audiodeskrypcji do filmów, spektakli i wystaw w ramach projektu Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

treść zapytania             pobierz plik str 1 .pdf         pobierz plik str 2 .pdf

Informujemy, że zapytanie ofertowe nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące przygotowania i prowadzenia warsztatów tworzenia audiodeskrypcji zostało unieważnione z tego powodu, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zostanie ponownie wysłane zapytanie ofertowe dotyczące warsztatów tworzenia audiodeskrypcji.

 

Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

NR 10A/02/2014/IS-PL- Przygotowanie i prowadzenie warsztatów tworzenia audiodeskrypcji do filmów, spektakli i wystaw w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury"

        pobierz plik nr 1                pobierz plik nr 2

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 10A/02/2014/IS-PL nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące dotyczące przygotowania i prowadzenia warsztatów audiodeksrypcji zostało roztrzygnięte. Wygrała firma: Fundacja Audiodeskrypcja.

 

Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

NR 12/03/2014/IS-PL na usługi hotelowe w Reykjaviku dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od kwietnia 2014 do kwietnia 2016

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2     pobierz plik nr 3        pobierz plik nr 4

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 12/03/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące usług hotelowych w Reykjaviku dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" wygrała firma:     4th Floor Hotel
Laugavegur 101
IS - 105 Reykjavik
Iceland

 

NR 12 A/03/2014/IS-PL na usługi hotelowe w Hafnarfordur dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2     pobierz plik nr 3       pobierz plik nr 4

Informujemy, że z powodu braku złożonych ofert ponownie zostanie wysłane zaproszenie

 

NR 12 B/03/2014/IS-PL na usługi hotelowe w Hafnarfjörður dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 

 pobierz plik (wersja pl str. 1)       pobierz plik (wersja pl str. 2)     pobierz plik (wersja ang str. 1)       pobierz plik (wersja ang str. 2)

Informujemy, że z powodu braku złożonych ofert goście projektu będą nocować w hotelu w Reykjaviku zgodnie z zapytaniem  12/03/2014/IS-PL

 

NR 13/04/2014/IS-PL na udostępnianie sprzętu do audiodeskrypcji w ramach projektu  "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 

 pobierz plik (wersja pl str. 1)       pobierz plik (wersja pl str. 2)     pobierz plik (wersja ang str. 1)       pobierz plik (wersja ang str. 2)

Informujemy, że nie było złożonych ofert

NR 14/06/2014/IS-PL na zabezpieczenie organizacyjno-techniczne wydarzeń w Islandii w ramach  projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od czerwca 2014 do kwietnia 2016

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że nie było złożonych ofert

NR 14A/07/2014/IS-PL na zabezpieczenie organizacyjno-techniczne wydarzeń w Islandii w ramach  projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od czerwca 2014 do grudnia 2015

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 14A/07/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące zabezpieczenia organizacyjno - technicznego w zakresie sporządzania scenariuszy działań kulturalnych projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" oraz ich realizacja w Islandii wygrała Ewa Marcinek

 

Drugą najkorzystiejszą ofertą złożoną na zapytanie ofertowe NR 14A/07/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące zabezpieczenia organizacyjno - technicznego w zakresie sporządzania scenariuszy działań kulturalnych projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" oraz ich realizacja w Islandii była oferta Marty Niebieszczańskiej. 

 

NR 15/06/2014/IS-PL na usługi hotelowe, hostelowe we Wrocławiu dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od września 2014 do kwietnia 2016

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 15/06/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 14.000 EURO dotyczące usług hotelowych we Wrocławiu dla gości projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" wygrała firma:CORNER HOSTEL, ul.Świdnicka 13, 50-066 Wrocław

 

NR 16/09/2014/IS-PL na przygotowanie i prowadzenie warsztatów filmowych w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 16/09/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 30.000 EURO  wygrali: Dominik Matwiejczyk i Jacek Chamot

 

NR 17/09/2014/IS-PL na przygotowanie i prowadzenie warsztatów animacji filmowej w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" w listopadzie 2014r.

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 17/09/2014/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 30.000 EURO  wygrała: Aniela Lubieniecka

 

NR 18/03/2015/IS-PL na przygotowanie i prowadzenie warsztatów teatralnych w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" w kwietniu i maju 2015r.

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe będzie ponowione z uwagi na złożenie jednej oferty.

 

NR 18A/03/2015/IS-PL na przygotowanie i prowadzenie warsztatów teatralnych w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" w kwietniu i maju 2015r.

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 18A/03/2015/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 30.000 EURO  wygrała: Angelika Pytel

 

NR 19/04/2015/IS-PL na transport 17 rzeźb artystki Ewy Rossano z Wrocławia do Islandii i z powrotem w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury" 

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    pobierz plik nr 3  

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 19/04/2015/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 30.000 EURO  wygrała firma: RENESANS TRANS Sp. z o.o., Warsaw, Fine Arts Department

 

NR 20/03/2016/IS-PL na usługi translatorskie w trakcie międzynarodowej konferencji "Kultura jest dla wszystkich" w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury", która odbędzie się w kwietniu 2016 roku

 pobierz plik nr 1        pobierz plik nr 2    

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 20/03/2016/IS-PL  nieprzekraczające kwoty 30.000 EURO  wygrała firma: Magdalena Janiczek AFB Tłumaczenia, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

 

 

Projekt "Wykluczeni z kultury 2014"

NR I/03/WK 2014 na usługi przygotowania audiodeskrypcji w ramach projektu "Wykluczeni z kultury 2014" oraz odczytania audiodeskrypcji

pobierz plik (1 str.)          pobierz plik (2 str.)

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR I/03/WK 2014 wygrała Fundacja "Siódmy Zmysł"

 

NR II/03/WK 2014 na usługi przygotowania napisów dla niesłyszących w ramach projektu "Wykluczeni z kultury 2014" oraz ich wyświetlania

pobierz plik (1 str.)          pobierz plik (2 str.)

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR II/03/WK 2014 wygrała Marta Żaczkiewicz

 

ARCHIWUM PRZETARGÓW

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową