Odwołane zajęcia Inspiracji – otwartej pracowni plastycznej

Inspiracja – otwarta pracownia plastyczna – zajęcia w dniu 6 grudnia 2023 z przyczyn losowych nie odbędą się. Termin ich odrobienia przypada na dzień 3 stycznia 2024r. Karnet za grudzień w związku z tym nie ulega zmianie.