Deklaracja dostępności Centrum Kultury Nowy Pafawag

Centrum Kultury Nowy Pafawag zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Nowy Pafawag.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W kilku miejscach wadliwie zastosowane atrybuty ARIA oraz nieliczne błędy w nagłówkach. Do końca marca 2024r. będzie zrobiona nowa strona Centrum pozbawiona powyższych błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Buczma.
 • E-mail: a.buczma@ckmp.pl
 • Telefon: 668 100 560

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury Nowy Pafawag
 • Adres: ul. Chociebuska 4-6
  54-433 Wrocław
 • E-mail: biuro@cknp.pl
 • Telefon: 71 354 46 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ADRES / DOJAZD DO CENTRUM-KULTURY NOWY PAFAWAG
Centrum Kultury Nowy Pafawag
ul. Chociebuska 4-6
54-433 Wrocław
Z tyłu budynku znajduje się parking przystosowany do osób z niepełnosprawnościami.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:
Przystanek: Chociebuska Centrum Kultury Nowy Pafawag
Bezpośrednie autobusy z centrum: 109, 122, 126, 148
Od przystanku autobusowego i tramwajowego Strzegomska Krzyżówka jest 300 m.

DOJAZD ROWEREM
Przed Centrum Kultury na rowerzystów czeka stojak rowerowy.

WEJŚCIE DO CENTRUM KULTURY

Do Centrum prowadzą 2 wejścia:
wejście główne,
wejście od ul. Nowodworskiej – parkingu CKNP.

Przy wejściu do Centrum znajduje się pochylnia, po której można wjechać wózkiem na parter. Dojście do budynku jest równe, drzwi wejściowe otwierają się automatycznie a ich szerokość wynosi 170 cm.

Wejście od strony parkingu posiada pochylnię dla wózków, a szerokość głównego skrzydła wynosi 197 cm. Jest to szerokość wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Centrum Kultury mieści się na dwóch kondygnacjach. Na drugą kondygnację można dostać się dźwigiem dla osób z niepełnosprawnościami.

KASY BILETOWE i SZATNIA

W budynku znajduje się jeden punkt kasowy oraz szatnia (parter). Zarówno lada kasy, jak i szatni mają wysokość 80 cm, a zatem dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Kasjer ma możliwość wyjścia z kasy. Osoba z psem asystującym może wejść do Centrum.

SALA WIDOWISKOWA

Sala widowiskowa posiada system bez schodowy, zatem osoba na wózku przybywająca na wydarzenia bez problemu może wjechać na salę, wyznaczone są specjalne miejsca w pierwszym i drugim rzędzie dla wózków. Dla artystów poruszających się na wózku znajduje się podnośnik bezpośrednio prowadzący na scenę. Sala widowiskowa posiada pętlę indukcyjną, a także sprzęt do audiodeskrypcji.

SALE ZAJĘCIOWE

W Centrum, na drugiej kondygnacji znajdują się sale warsztatowe – sala kameralna, sala tarasowa, sala plastyczna, sala pianina. W Centrum znajduje się dźwig prowadzący na pierwsze piętro przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiadający alarm.

TOALETY

Dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze. Wyposażone są w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki, umywalkę niskosyfonową, instalację alarmową, przewijak dla dzieci. Powierzchnia manewrowa o wymiarach 150 cm x 150 cm przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

INFORMACJE DODATKOWE

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!