Napis Niepełnosprawny artysta w sieci artist with disabilities online. Poniżej fotografia na której znajduje się mężczyzna pochylony w kierunku aparatu fotograficznego, wykonujący zdjęcie mężczyźnie, którego widok wykonywania fotografii widać na ekranie w tle. Mężczyzna ma czarny t-shirt i niebieskie jeansy. Wszystko znajduje się w sali z brązowymi panelami na podłodze.

Projekt „Niepełnosprawny artysta w sieci” ma przede wszystkim wesprzeć niepełnosprawnych artystów w zdobywaniu kompetencji w zakresie przygotowania oferty artystycznej i prezentacji jej w sieci tj. przygotowanie materiału filmowego, fotograficznego, jego obróbka w odpowiednim programie oraz umieszczenie w sieci na odpowiednim portalu, jak również promocja i marketing.

Zostały zorganizowane dwa szkolenia, a najbliższe zostanie zorganizowane w Neapolu w terminie 11-15 stycznia 2023. Liderem projektu jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód – Polska, partnerami Idea – Hiszpania, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania – Włochy.

Plakat na górze Wrocław miasto spotkań, poniżej Centrum kultury wrocław-zachód zaprasza na warsztaty w ramach projektu międzynarodowego: Niepełnosprawny artysta w sieci, temat warsztatów: Artysta w sieci, termin: 11-15 stycznia 2023 Neapol, Włochy, Zakres szkolenia: Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców). Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union , logo projektów: Centrum Kultury Wrocław-Zachód. Associacio de Gestio Integral de Serveis Socioculturals IDEA, Luetec – Libera Università Europea Tutte le Età Campania

Artysta w sieci

Jak poruszać się w mediach społecznościowych, aby sprawnie promować swoją twórczość, rodzaje mediów społecznościowych, możliwości jakie dają różne platformy, jaką platformę wybrać dla własnego rodzaju twórczości, (czemu czasem lepiej zamieścić swój film na youtubie lub video zamiast bezpośrednio na facebooku lub odwrotnie, instagram czy foto blog, dzieła muzyczne w streamingu audio czy audio-wideo, itd.), język mediów społecznościowych, promocja w mediach społecznościowych (jak dotrzeć do odbiorców).

Poster, Centrum Kultury Wrocław-Zachód invites you to workshops as part of the international poject Niepełnosprawny artysta w sieci, artist with disabilities online, workshop topic: artist online, 11 - 15 january 2023 Naples Italy, Scope of the worshop: Artist online How to navigate on social media to efficiently promote your work, types of social media, the possibilities offered by various platforms, what platform to choose for your own type of creativity (why is it sometimes better to post your video on YouTube or video instead of directly on facebook or vice versa; instagram or photo blog; music works in audio or audio-video streaming, etc.), the language of social media, promotion in social media (how to reach the audience).

 

Artist online

How to navigate on social media to efficiently promote your work, types of social media, the possibilities offered by various platforms, what platform to choose for your own type of creativity (why is it sometimes better to post your video on YouTube or video instead of directly on facebook or vice versa; instagram or photo blog; music works in audio or audio-video streaming, etc.), the language of social media, promotion in social media (how to reach the audience)

 

Plan spotkania studyjnego w ramach projektu „Niepełnosprawny artysta w sieci”

 Termin: 11.01. – 13.01.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

IDEA (Hiszpania)

LUETEC (Włochy)

 

11.01.2023r. (środa)

10.00-13.00

– zarządzanie projektem (w szczególności promocji i upowszechniania, tłumaczenia),

– wystąpienia problemów, ryzyk i oraz podjętych działaniach zapobiegawczych

 

12.01.2023 (czwartek)

10.00-13.00

– analiza raportu i dotychczasowych dokumentów,

–  analiza dotychczasowych działań projektowych – szkoleń, w tym ich jakości, budżetu

 

13.01.2023 (piątek)

– 10.00-13.00

– plan działań projektowych,

– rezultat intelektualny i wydarzenia upowszechniające,

– podsumowanie części projektu – ewaluacja

 

Schedule of the meeting in the project

„Artist with disabilities online”

11.01. – 13.01.2023

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland)

IDEA (Spain)

LUETEC (Italy)

 

11.01.2023  (Wednesday)

10.00-13.00

– project management (in particular promotion and dissemination, translation),

– problems, risks and preventive actions taken

 

12.01.2023 (Thursday)

10.00-13.00

– analysis of the report and all existing documents,

– analysis of previous project activities – trainings, including their quality, budget

 

13.01.2023 (Friday)

10.00-13.00

– project action plan,

– intellectual result and dissemination events,

– summary of a part of the project – evaluation

Informacje

Data: 11/01/2023

Data zakończenia: 15/01/2023

Miejsce: Libera Università Europea Tutte le Età Campania - Neapol

Koszt:

Bilety

Kup bilet w kasie Centrum. Godziny otwarcia znajdziesz w zakładce Kontakt

Nasz Wrocław Z kartą Nasz Wrocław do 30% zniżki.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!