Plakat. Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest liderem międzynarodowego projektu: Festival of Love. Projekt współfinansowany w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Kultura, realizowany z partnerami Idea z Hiszpanii i Replika z Rumunii. To projekt, który przedstawi święto miłości w Europie. Festiwal Miłości jest realizowany zgodnie z naszą ideą "Niepełnosprawny pełnoprawnym odbiorcą kultury". Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Co-funded by the Creative Europe Programme of The European Union.

Zapraszamy na naszą stronę festiwalu – KLIKNIJ TUTAJ

 

4 czerwca 2022 r. / godz. 18:00 Centrum Edukacyjne Replika w Bukareszcie w Rumunii

„Festiwal Miłości” to rumuńsko-hiszpańsko-polskie widowisko składające się z trzech części, które łączy temat miłości i empatii i obejmuje działania na trzech polach artystycznych: muzyce, teatrze i tańcu. W proces tworzenia tego spektaklu zaangażowane były osoby z problemami umysłowymi z Hiszpanii, osoby z wadami wzroku z Polski oraz młodzież z wadą słuchu z Rumunii.

Wraz z panią Cristiną Gîrniceanu zespół Teatru Replika przeprowadził warsztaty z uczniami Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Niesłyszących „Sfânta Maria” w Bukareszcie, w wyniku których powstały sceny teatralne, w których dzieci w sposób artystyczny aktywują koncepcję Nocy Sânziene, m.in. związane z nimi tradycje i przesądy. Sceny te zostaną zaprezentowane podczas pokazu.

Centrum Kultury Wrocław-Zachód z Polski zaprezentuje koncert niewidomych i niedowidzących muzyków. Część polska opiera się na idei Nocy Kupały, która jest nocą miłości, radości, połączenia człowieka z naturą. Zaprezentowane zostaną więc pieśni o miłości do kraju, tożsamości, miłości do młodzieży, dzieci, matek, całego świata i przyrody.

Zespół Idea Asociacion Cultural pracował z osobami z zespołem Downa i innymi schorzeniami psychicznymi, a zaprezentuje sardanę – tradycyjny taniec wywodzący się z Katalonii, Andory i Langwedocji-Roussillon, który reprezentuje demokrację, braterstwo i równość między klasami społecznymi. Dość często na placach, w niedziele lub święta, widuje się grupy ludzi w różnym wieku, tańczących w kręgu, trzymających się za ręce. Tańcząc ludzie widzą się nawzajem, co symbolizuje równość i braterstwo. Popularność tańca Sardana doprowadziła do jego przekształcenia w narodowy taniec Katalończyków, symbolizujący ich jedność i tożsamość. W 2010 roku rząd Katalonii uznał spuściznę Sardany za element skarbu narodowego.

 

Spektakl zrealizowany we współpracy z Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu (Polska) – liderem oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym Replika w Bukareszcie (Rumunia) i Idea Asociacion Cultural in Amer (Hiszpania). Jest on częścią projektu „Festiwal Miłości”, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Główne cele programu Kreatywna Europa to rozwój potencjału artystycznego, współpraca artystów z kilku krajów, organizacji i instytucji kulturalnych, prezentacja dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie wykluczonych kategorii społecznych. Projekt „Festiwal Miłości” ma za główny cel przejście osób niepełnosprawnych z roli widza do roli twórcy. Projekt ma na celu aktywizację artystyczną tych osób, zapewniając im do tego odpowiednie ramy. Widowisko„Festival of Love” zostanie również zaprezentowany we Wrocławiu 26 czerwca 2022 w Centrum Kultury Wrocław-Zachód oraz 2 lipca 2022 w La Cellera de Ter w Gironie w Hiszpanii.

 

Instytucje biorące udział w „Festival of Love”:

Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu powstało w 2002 roku i prowadzi działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu kulturalnym, kierując się ideą „osoba niepełnosprawna jest beneficjentem i twórcą kultury”.

Idea Asociacion Cultural to stowarzyszenie kulturalne w Amer w Hiszpanii, które promuje autorów, kulturę katalońską i mobilność artystów na arenie międzynarodowej.

Centrum Edukacyjne Replica w Bukareszcie w Rumunii to interdyscyplinarna przestrzeń kulturalna, poświęcona eksploracji i prezentacji performatywnych kreacji artystycznych, z naciskiem na kwestie społeczne i pedagogiczne.

Informacje

Data: 04/06/2022 18:00

Miejsce: Centrum Edukacyjne Replika w Bukareszcie

Koszt: bezpłatnie

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!