Widowisko

Centrum Kultury-Wrocław-Zachód wraz z teatrem Replika z Rumunii oraz stowarzyszeniem Idea z Hiszpanii serdecznie zaprasza na widowisko teatralno-muzyczno-taneczne “Festival of Love”, opowiadające o różnych rodzajach miłości: ojczyzny, dziecka, matki, przyrody przez pryzmat dziedzictwa Hiszpanii, Polski i Rumunii.

Widowisko Festival of Love odbędzie się:

4 czerwca 2022 r. / godz. 18:00 Centrum Edukacyjne Replika w Bukareszcie w Rumunii

26 czerwca 2022 r. / godz. 17:00/ Centrum Kultury Wrocław-Zachód w Polsce

2 lipca 2022 r. / godz. 19:00/ Teatre El Casal w Amer w Hiszpanii

„Festival of love” to międzynarodowe warsztaty artystyczne, zakończone pokazem- interdyscyplinarnym widowiskiem będącym częścią składową trzech różnych elementów (teatru, muzyki i tańca ) z trzech państw – Polski, Hiszpanii i Rumunii.

Pomysł na projekt wynika z doświadczeń i wspólnej pracy partnerów. Zrodził się z inicjatywy wspólnych działań artystycznych oraz kształcenia kadry instytucji kultury. Nasze doświadczenia wskazują, że artysta jest iskrą zapalną, jest wrażliwy na to co się dzieje, jest niejako zwierciadłem społeczeństwa. Jeśli artysta nie podejmie tematu, nie opowie, nie wyśpiewa, nie opisze problemu, to tak jakby ten problem nie istniał. Artysta to autorytet moralny. A na szczególną uwagę zasługują artyści którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Chcąc przenieść ideę współpracy i partnerstwa na osoby które są z niej wykluczone.

Widowisko pt. „Święto miłości” posiada ponadczasowe treści, (miłość jako uczucie wykraczające ponad różne bariery) przedstawi Unię w kontekście organizacji przeciwstawiającej się dzisiejszym problemom społecznym Europy: ksenofobii afirmując przyjaźń, integrację kulturową i narodową. Realizacja takich projektów wzmocni obraz Unii jako organizacji zajmującej ważną rolę w promowaniu pożądanych postaw, które będą odpowiedzią na to, co się dzieje we współczesnym świecie.

Widowisko Festival of Love 4 czerwca 2022 r. / godz. 18:00 Centrum Edukacyjne Replika w Bukareszcie w Rumunii

Plakat w języku rumuńskim informujący o wydarzeniach w ramach Festival Of Love. Plakat kolorystyce i formie dokładnie takiej samej jak wszystkie plakaty festiwalu w orientacji poziomej.

Wraz z panią Cristiną Gîrniceanu zespół Teatru Replika przeprowadził warsztaty z uczniami Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Niesłyszących „Sfânta Maria” w Bukareszcie, w wyniku których powstały sceny teatralne, w których dzieci w sposób artystyczny aktywują koncepcję Nocy Sânziene, m.in. związane z nimi tradycje i przesądy. Sceny te zostały zaprezentowane podczas pokazu.

Centrum Kultury Wrocław-Zachód z Polski zaprezentował koncert niewidomych i niedowidzących muzyków. Część polska opierała się na idei Nocy Kupały, która jest nocą miłości, radości, połączenia człowieka z naturą. Zaprezentowane zostały więc pieśni o miłości do kraju, tożsamości, miłości do młodzieży, dzieci, matek, całego świata i przyrody.

Zespół Idea Asociacion Cultural pracował z osobami z zespołem Downa i innymi schorzeniami psychicznymi, a zaprezentował sardanę – tradycyjny taniec wywodzący się z Katalonii, Andory i Langwedocji-Roussillon, który reprezentuje demokrację, braterstwo i równość między klasami społecznymi. Dość często na placach, w niedziele lub święta, widuje się grupy ludzi w różnym wieku, tańczących w kręgu, trzymających się za ręce. Tańcząc ludzie widzą się nawzajem, co symbolizuje równość i braterstwo. Popularność tańca Sardana doprowadziła do jego przekształcenia w narodowy taniec Katalończyków, symbolizujący ich jedność i tożsamość. W 2010 roku rząd Katalonii uznał spuściznę Sardany za element skarbu narodowego.

Spektakl zrealizowany we współpracy z Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu (Polska) – liderem oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym Replika w Bukareszcie (Rumunia) i Idea Asociacion Cultural in Amer (Hiszpania). Jest on częścią projektu “Festiwal Miłości”, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Główne cele programu Kreatywna Europa to rozwój potencjału artystycznego, współpraca artystów z kilku krajów, organizacji i instytucji kulturalnych, prezentacja dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie wykluczonych kategorii społecznych. Projekt „Festiwal Miłości” ma za główny cel przejście osób niepełnosprawnych z roli widza do roli twórcy. Projekt ma na celu aktywizację artystyczną tych osób, zapewniając im do tego odpowiednie ramy.

Widowisko Festival of Love 26 czerwca 2022 r. / godz. 17:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Polska

niedziela 26 czerwca godz. 17:00/ wstęp za zaproszeniami dostępnymi w Dziale programowym  Centrum Kultury-Wrocław-Zachód wraz z teatrem Replika z Rumunii oraz stowarzyszenie Idea z Hiszpanii serdecznie zaprasza na widowisko teatralno-muzyczno-taneczne "Festival of Love". Uczestnicy z trzech krajów wspólnie pracowali nad efektem końcowym podczas warsztatów artystycznych przeprowadzonych w trzech krajach partnerskich. Opowiada o miłości do człowieka, natury, i kultury, przez pryzmat dziedzictwa Hiszpanii, Polski i Rumunii.  Więcej o projekcie "Festival of Love" na stronie projektu - KLIKNIJ TUTAJ Organizator: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Partnerzy: Asociatia Culturala Replika (Rumunia), Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals IDEA (Hiszpania)

Centrum Kultury-Wrocław-Zachód wraz z teatrem Replika z Rumunii oraz stowarzyszeniem Idea z Hiszpanii serdecznie zaprasza na widowisko teatralno-muzyczno-taneczne „Festival of Love”, opowiadające o różnych rodzajach miłości: ojczyzny, dziecka, matki, przyrody przez pryzmat dziedzictwa Hiszpanii, Polski i Rumunii.

Widowisko Festival of Love 2 lipca 2022 r. / godz. 19:00 Teatre El Casal, Amer, Hiszpania

Plakat informujący o widowisku Festival of Love, które odbędzie się w hiszpanii 2 lipca 2022 roku w Amer.