REGULAMIN CENTRUM KULTURY WROCŁAW ZACHÓD

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego przebywającego na terenie Centrum Kultury Wrocław Zachód.
 2. Pomieszczenia CKWZ przeznaczone są do prowadzenia działań zgodnie ze statutem.
 3. Pomieszczenia znajdujące się w obrębie CKWZ to m.in.: sala widowiskowa z garderobami, sala tarasowa, sala kameralna, sala plastyczna, hol dolny, hol boczny i hol górny.
 4. Na terenie CKWZ obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 5. Każdy znajdujący się na terenie CKWZ zobowiązany jest do:
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
 • dbania o sprzęt i wyposażenie wszystkich sal i pomieszczeń CKWZ
 • dbania o czystość sal i pomieszczeń CKWZ,
 • korzystania z szatni.
 1. Na Sali widowiskowej obowiązuje zakaz:
 • siadania na zamkniętych oparciach krzeseł,
 • spożywania napojów i posiłków,
 • rejestrowania wydarzeń kulturalnych na wszelkich nośnikach pamięci, np. aparaty fotograficzne, kamery, itp.
 1. Uczestnicy zajęć odbywających się na terenie CKWZ zobowiązani są ponadto do:
 • korzystania z obuwia zmiennego,
 • oszczędnego i rozsądnego wykorzystywania materiałów plastycznych lub innych otrzymywanych na zajęciach,
 • punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 • przestrzegania zapisów Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia oraz stosowania ulg i zwolnień.
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: Regulamin zakupu biletów oraz Regulamin wnoszenia opłat za zajęcia oraz stosowania ulg i zwolnień.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!