Regulamin zakupu biletów/odbioru zaproszeń w Centrum Kultury Wrocław-Zachód

 1. Rezerwacji biletów dokonuje się za pomocą strony internetowej https://kino.ckwz.art.pl całodobowo.
  Rezerwacji biletów można również dokonać telefonicznie (71 354 46 60) lub osobiście w Centrum Kultury Wrocław-Zachód w godzinach pracy kasy. Informacja o godzinach pracy kasy dostępna jest w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód, na stronie www.ckwz.art.pl w zakładce kontakt i na stronie bip.ckwz.art.pl.
  Rezerwacje internetowe są blokowane na trzy dni robocze poprzedzające imprezę. Rezerwacji telefonicznych nie dokonuje sią na dzień roboczy poprzedzający imprezę oraz w dniu imprezy.
  Każda osoba rezerwująca jest informowana o 24 godzinnym terminie, w którym należy opłacić bilet (ważna jest data wpływu na konto CKWZ). Po upływie tego terminu rezerwacja zostaje anulowana.
 1. Płatności
  Należność za zarezerwowane bilety przyjmowana jest:
  a) przelewem na konto bankowe Centrum Kultury Wrocław-Zachód dostępne na stronie www.ckwz.art.pl w zakładce CKWZ/kontakt.
  W treści przelewu prosimy podać nazwę imprezy / wydarzenia (nr rezerwacji, 
imię i nazwisko)
  b) gotówką w godzinach pracy kasy.
 2. Odbiór biletów
  Płatność za zarezerwowane bilety należy uiścić w ciągu 24h w czasie otwarcia kasy Centrum Kultury Wrocław-Zachód (liczy się data wpływu na konto CKWZ). W przypadku płatności przelewem rezerwujący bilet zobowiązany jest do przesłania faxem lub e-mailem ksiegi@ckwz.art.pl potwierdzenia zapłaty za bilety w ciągu 24h od rezerwacji. Po 24h rezerwacje tracą ważność, są automatycznie usuwane i nie ma do nich powrotu. Bilety, które zostały opłacone przelewem można odebrać tuż przed imprezą w kasie Centrum.
  1. Zwrot biletów
   Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.
   Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany daty, godziny rozpoczęcia lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku zmiany daty lub godziny rozpoczęcia imprezy bilety zachowują ważność lub istnieje możliwość ich zwrotu 
w godzinach i terminie każdorazowo wyznaczonym przez Centrum. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów. Centrum nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów na przełożoną lub odwołaną imprezę.
   Zwrot pieniędzy za bilety możliwy jest tylko z paragonem otrzymanym przy zakupie. Jeśli za bilet zapłacono przelewem zwrot pieniędzy zostanie przekazany na numer konta bankowego z którego wysłany został przelew.
 3. Dziecko do lat 3 na spektakle i filmy dla dzieci wpuszczane jest z rodzicem lub opiekunem na 1 zakupiony bilet tj. 1 miejsce. Jeżeli opiekun lub rodzic chce, aby dziecko do lat 3 siedziało na osobnym miejscu należy zakupić dodatkowy bilet.
 4. Informujemy, że po rozpoczęciu imprezy nie można wchodzić na widownię. Zaproszonych gości i posiadaczy biletów prosimy o punktualne przybywanie do Centrum. Spóźnionym widzom Centrum nie zwraca należności za bilety.
 5. Informujemy, że korzystanie z szatni jest obowiązkowe.
 6. Na sali widowiskowej obowiązuje zakaz:
 • siadania na zamkniętych oparciach krzeseł
 • spożywania napojów i posiłków
 • rejestrowania wydarzeń kulturalnych na wszelkich nośnikach pamięci, np. aparaty fotograficzne, kamery, itp.
 1. Posiadacz biletu lub zaproszony gość wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w ramach uczestnictwa w wydarzeniu, na jakimkolwiek nośniku, jakąkolwiek techniką, w szczególności fotograficzną, filmową, dźwiękową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz wprowadzania do pamięci serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz innych urządzeń, w szczególności na stronach internetowych, nośnikach pamięci, katalogach, ulotkach.
 2. Administratorem danych osobowych posiadacza biletu lub zaproszonego gościa zbieranych w celu rezerwacji i odbioru biletów, zaproszeń, uczestnictwa w wydarzeniach jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu 54-433 ul. Chociebuska 4-6, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 31/02. Podanie danych osobowych przez posiadacza biletu lub zaproszenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zrealizowania usługi udziału w wydarzeniu.
  Jako administrator będziemy przetwarzać Pana / Pani dane w celu udziału w wydarzeniach (w szczególności: warsztaty, koncerty, spektakle, koła i sekcje, projekcje) na podstawie Pana / Pani  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO):
  W każdej chwili przysługuje Panu / Pani  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że zwróci się Pan / Pani do Inspektora Ochrony Danych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pana / Pani sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.
   
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.
  Informujemy, że Pana / Pani dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 3. Ze względów bezpieczeństwa na sali widowiskowej obowiązuje zakaz wchodzenia 
z reklamówkami, torbami, parasolami, plecakami, itp. Wszystkie te przedmioty należy zostawiać w szatni.
 4. Program Urbancard Premium obowiązuje tylko w przypadku płatności gotówką w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód.
 5. W ramach programu Urbancard Premium jednorazowo na daną usługę (jedno konkretne wydarzenie) można zakupić jeden bilet normalny ze zniżką dla siebie oraz maksymalnie 
5 biletów ze zniżką dla Dzieci.
 6. Dokonanie zakupu biletów / odbioru zaproszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu zakupu biletów / odbioru zaproszeń. Każdy posiadacz biletu lub zaproszenia otrzymuje pisemną informację:
  „Dokonanie zakupu biletów / odbioru zaproszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu zakupu biletów/odbioru zaproszeń. Zaproszonych gości i posiadaczy biletów prosimy o punktualne przybywanie do Centrum oraz informujemy o obowiązku korzystania z szatni (zostawiają Państwo duże torby, reklamówki, plecaki, parasole, okrycia wierzchnie, itp. …). Uprzejmie przypominamy, że po rozpoczęciu imprezy nie wolno wchodzić na widownię. W przypadku uczestniczenia w wydarzeniach będziemy przetwarzać Pana / Pani wizerunek w celu dokumentacji i promocji wydarzeń kulturalnych. Widzom nie respektującym Regulamin i powyższych zasad Centrum Kultury Wrocław Zachód nie zwraca należności za bilety”.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!