Opis

Opis realizacji: 14/11/2022

Realizacja projektu niesie za sobą dwa cele: podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury oraz zaangażowanie seniorów do działań edukacyjnych i kulturotwórczych, włączając ich nie tylko w życie kulturalne, ale także ucząc poruszania się po współczesnym świecie techniki.

Planujemy cykl szkoleń (warsztatów) dla pracowników instytucji kultury – 2 międzynarodowe warsztaty z wiedzy o dostosowaniu oferty programowej instytucji kultury do potrzeb osób po 60. roku życia i 4 międzynarodowe spotkania dla seniorów z Polski i Czech: z obsługi smartfona, serfowania po internecie oraz warsztaty kulturotwórcze – teatralne i filmowe zakończone prezentacją powstałego dzieła.

Projekt realizowany z partnerem z Czech – Senioři Hradec Králové

Strona internetowa partnera – KLIKNIJ TUTAJ


 

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 Termin: 10.10.-12.10.2023 r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

10.10.2023 r. (wtorek)

10.00-13.00 – omówienie dotychczasowych działań, problemów, realizacji całego projektu (współpraca, kontakt pomiędzy partnerami, uczestnikami, prowadzącymi warsztaty)

11.10.2023 r. (środa)

10.00-13.00 – działania promocyjne, w tym także poprojektowe, budżet całego projektu

12.10.2023 r. (czwartek)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem,  raport końcowy,  ewaluacja.


Warsztat dla Seniorów- Serfowanie po internecie (media społecznościowe) w ramach programu ERASMUS+

Hradec Králové 28. 8.–31. 8. 2023

 

Początkujący i Pre-Intermediate na PC

Minimalna wiedza/umiejętności uczestnika kursu:

– Aktywna praca z myszą i klawiaturą

– Podstawowa orientacja w Internecie (uruchomienie przeglądarki internetowej i wyszukiwarki)

– Własność konta e-mail (pasywne użycie, może wysyłać wiadomości e-mail)

– Podstawowa wiedza na temat pracy z folderami i plikami (tworzenie, kopiowanie, usuwanie, przenoszenie)

 

Opis: Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawowe doświadczenie ze sterowaniem komputerem, tj. korzystały z niego w przeszłości. Uczestnik tego kursu zna podstawy sprzętu i oprogramowania, tj. zna podstawowe elementy komputera (ekran, klawiatura, mysz…), wie jak pracować z myszką i wie, co oznacza okno, plik, folder, był kiedykolwiek w Internecie i chce odświeżyć swoją pamięć.

 

Treść: Zakres tematyki i tempo prezentacji będą maksymalnie dostosowane do potrzeb grupy, które zostaną zidentyfikowane poprzez uzyskanie wielokrotnego feedbacku. Interpretacja materiału będzie zawsze kontynuowana, pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy opanują aktualnie omawiane treści.

 

Cel: Uczestnik nauczy się orientacji w środowisku Windows, nauczy się korzystać z przeglądarki internetowej i wyszukiwarki, poczty elektronicznej. Nauczą się, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z sieci społecznościowych. Wyjaśniając, jak działa komputer i Internet, uczestnik pozbywa się strachu przed nieznanym i odkrywa fascynujący nowy świat.

 

Program warsztatów

28/08/2023

Unifikacja umiejętności

11.00-13.00

– Orientowanie się w systemie Windows

– Praca z folderami i plikami

– Wejście w świat Internetu

 

13.15-13.30

przerwa

 

13.30-15.30

– Wyszukiwanie w Internecie

– Praca z pocztą e-mail

 

29/08/2023

Facebook

10.00-12.00

– Co to jest Facebook

– Jak otworzyć konto Facebook

 

12.15-12.30

Przerwa

 

12.30-14.30

– Jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z Facebooka

– Grupy na Facebooku

 

 

30/08/2023

Youtube i Whatsapp

10.00-12.00

–  Co jest Youtube

– Jak otworzyć konto Youtube

– Kto to jest Youtuber

 

12.15-12.30

Przerwa

 

12.30-14.30

– Jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z Youtube

– Whatsapp na PC / laptopie

 

31/08/2023

Instagram, TikTok

10.00-12.00

– Instagram i TikTok

 

12.15-12.30

przerwa

 

12.30-14.30

– Powtórzenie

 

14.30-15.00

– Ewaluacja

 

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 

 Termin: 29.08.-31.08.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

29.08.2023r. (wtorek)

10.00-13.00 – omówienie warsztatów, które odbyły się w Polsce, problemów oraz dotychczasowej realizacji projektu

 

30.08.2023 (środa)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem, omówienie kolejnych działań projektowych, harmonogram wydarzeń, budżet, dokumenty niezbędne do realizacji projektu – ewaluacji, w tym m.in. ankiety dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej), transze, ewaluacja.

 

31.08.2023 (piątek)

10.00-13.00 – działania promocyjne, komunikacja, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe,  reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów.

————————————————————————————————————————-

PROGRAM

WARSZTATÓW DLA SENIORÓW

EKO-KRAWIECTWO

 

Od 14.03.2023r. do 17.03.2023r.

 

14.03.2023r.

12.30-14.00

– Wstęp do tematu,

– wycinanie elementów z lnu lub bawełny na woreczki do przechowywania chleba oraz torbę

 

14.00-14.30 przerwa

 

14.30-17.00

– farbowanie i pomalowanie farbami akrylowymi elementów.

 

15.03.2023r.

10.00-11.00

– nauka obsługi maszyny

 

11.00-11.30 przerwa

 

11.30-14.30

–  szycie woreczków na chleb i owoce lub warzywa,

 

 

16.03.2023r.

10.00-11.30

– Szycie torby na zakupy ze starych zasłon, która składa się w małą paczuszkę i można ją schować do torebki lub kurtki.

 

11.30-12.00 przerwa

 

12.00-14.30

– Szycie torby na zakupy ze starych zasłon, która składa się w małą paczuszkę i można ją schować do torebki lub kurtki.

 

 

17.03.2023r.

10.00-11.30

– Szycie rękawic kuchennych z patchworkowej tkaniny wykonanej na zajęciach.

 

11.30-12.00 przerwa

 

12.00-14.30

– Szycie rękawic kuchennych z patchworkowej tkaniny wykonanej na zajęciach.

– Ewaluacja

PROGRAM

Program dla kadr kultury „Przygotowanie oferty programowej dostosowanej do potrzeb seniorów”

 

14.03.2023-17.03.2023

14.03.2023r.

 

12.30-14.30

Edukacja i aktywizacja seniorów jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu seniorów na przykładzie działalności instytucji kultury

 1. Początki działalności i przygotowywanie oferty dla seniorów w instytucjach kultury
 2. Projekt „Jestem sobą” w ramach ESK 2016 w kontekście aktywizacji seniorów
 3. Zmiany programowe związane z diagnozowaniem potrzeb seniorów
 4. Zmiany w komunikacji z seniorami oraz dostosowanie oferty do sytuacji pandemii w Polsce

 

14.30-15.00 przerwa

 

15.00-17.00

Edukacja i aktywizacja seniorów jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu seniorów na przykładzie działalności instytucji kultury

 1. Przystosowanie ośrodka do potrzeb seniorów
 2. Najważniejsze działania z seniorami
 3. Ryzyka związane z pracą z seniorami

 

 

15.03.2023r.

 

10.00-12.00

Aktywizacja seniorów poprzez działania teatralne w instytucjach kultury

 1. Rozpoczęcie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 2. Działania w „Partnerstwie Razem dla Nadodrza”
 3. Pierwsze realizacje teatralne seniorów dedykowane dzieciom.
 4. Zawiązanie „Teatru Nadodrzańskiego” jako kooperacji seniorów i pracowników socjalnych
 5. Włączenie seniorów w akcje charytatywne.
 6. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach teatralnych z seniorami.

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Aktywizacja seniorów poprzez działania teatralne w instytucjach kultury

 1. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach teatralnych z seniorami.

 

16.03.2023r.

 

10.00-12.00

Włączanie seniorów w życie społeczne poprzez edukację multimedialną i cyfrową w instytucjach kultury

 

 1. Początki edukacji multimedialnej podczas nauki obsługi komputera.
 2. Przystosowanie oferty w trakcie zmieniającej się „rzeczywistości cyfrowej”
 3. Wykorzystanie umiejętności i zasobów podczas pandemii – praca na „Zoomie”
 4. Edukacja cyfrowa w zakresie cyfryzacji przestrzeni obywatelskiej – poruszanie się w „m-obywatel”, profile zaufane, „epuap”, i inne
 5. „E-płatności” – plusy i minusy
 6. Poruszanie cyfrowe w przestrzeniach czasu wolnego – internetowe zakupy biletów na koncerty i spektakle, organizacja wycieczek, e-zakupy

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Włączanie seniorów w życie społeczne poprzez edukację multimedialną i cyfrową w instytucjach kultury

 

 1. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach edukacji cyfrowej seniorów

 

17.03.2023r.

 

10.00-12.00

Rozwój zainteresowań kulturalnych seniorów, dostęp do wydarzeń kulturalnych, działania plastyczne i arteterapeutyczne w pracy z seniorami na przykładzie działań instytucji kultury

 

 1. Działania plastyczne dla seniorów.
 2. Projekt włączenia seniorów w akcje charytatywną na przykładzie działania społeczno-kulturalnego „Łąka dla Milenki”
 3. Studium przypadku na przykładach dwóch podopiecznych warsztatów plastycznych (Magdalena Dzierżanowska i Urszula Sędzik)
 4. Praca arteterapeutyczna z seniorami online podczas pandemii na przykładzie projektu „Kolory dźwięku”.
 5. Włączanie seniorów do życia kulturalnego podczas zajęć „Wiedza o sztuce” – początek i rozwój zajęć na przestrzeni 10 lat.

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Rozwój zainteresowań kulturalnych seniorów, dostęp do wydarzeń kulturalnych, działania plastyczne i arteterapeutyczne w pracy z seniorami na przykładzie działań instytucji kultury

 1. Ćwiczenia praktyczne do pracy z seniorami – techniki terapii ekspresywnej.

 

Podsumowanie działań dedykowanym seniorom – perspektywa rozwoju.

 

Ewaluacja

 

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 

 Termin: 15.03.-17.03.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

 

15.03.2023r. (środa)

10.00-13.00 – omówienie warsztatów, które odbyły się w Czechach, problemów, rozbieżności

 

16.03.2023 (czwartek)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem,  omówienie kolejnych działań projektowych, harmonogram wydarzeń, dokumenty niezbędne do realizacji projektu – ewaluacji, w tym m.in. ankiety dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej), transze, ewaluacja.

 

 

17.03.2023 (piątek)

10.00-13.00 – działania promocyjne, komunikacja, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe,  reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

PROGRAM

WARSZTATÓW DLA SENIORÓW „OBSŁUGA SMARTFONA”

 

14.11.2022r.

10.30-12.00

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Co to jest smartfon / tablet
 2. System operacyjny
 3. Podstawowe przyciski
 4. Głośność i dźwięki
 5. Ładowanie telefonu
 6. Karty w telefonie

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Mapa SIM
 2. Mapa SD
 3. Co skonfigurować w telefonie
 4. Jasność wyświetlacza
 5. Automatyczne usypianie telefonu
 6. Blokowanie ekranu
 7. Dzwoń do kontaktów
 8. Dodawanie kontaktów
 9. Pisanie i czytanie SMS-ów
 10. Usuwanie wiadomości SMS
 11. Wiadomości w aplikacji

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Jak połączyć się z Internetem
 2. Wi-Fi
 3. Mobilna transmisja danych

 

15.11.2022r.

10.30-12.00

Konto użytkownika

 1. Konto Google
 2. Zdjęcia
 3. Robienie zdjęć i nagrywanie wideo
 4. Wyświetlanie zdjęć i filmów
 5. Udostępnianie zdjęć i filmów

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Konto użytkownika

 1. Przeglądarka internetowa – Google Chrome
 2. Szukać
 3. Udostępnianie linków
 4. Mapy – Mapy Google
 5. Przeszukaj mapę
 6. Planowanie i udostępnianie tras

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Konto użytkownika

 1. E-mail – Gmail
 2. Praca z wiadomościami e-mail

 

16.11.2022r.

10.30-12.00

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Google Play
 1. Polecane aplikacje
 2. Zdjęcia Google
 3. Tłumaczenie Google
 4. cz
 5. Rozkłady jazdy
 6. cz
 7. Ambulans
 8. Pogoda w CHMI

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Sieć WhatsApp
 2. Viber •
 3. Messenger
 4. Skype

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Serwis Spotify
 2. Stocard

 

16.11.2022r.

10.30-12.00

Tematy ogólne

 1. Bezpieczeństwo w Internecie
 2. Dezinformace a Fake news

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Tematy ogólne

 1. Bankowość mobilna – BankID
 2. Skrzynki danych

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Tematy ogólne

 1. Powtórzenie

Ewaluacja projektu


PROGRAM

WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

„DOSTĘPNOŚĆ DLA SENIORÓW/POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z ZEWNĄTRZ”

 

14.11.2022r.

Jak pozyskać dotacje dla seniorów  ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 r.

 

10.30-12.00

Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w perspektywie 2021-2027:

– Wytyczne na okres programowania 2021-2027

– Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w ramach środków unijnych

– Pozostałe możliwości wsparcia dla grup docelowych

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w perspektywie 2021-2027:

– Dobre praktyki – przegląd projektów dotyczących innowacji społecznych dla seniorów

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -projekty miękkie:

– Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie

– Zagadnienia związane z wnioskiem o dofinansowanie

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -projekty miękkie:

– Archiwizacja dokumentacji projektowej

15.11.2022r.

Jak pozyskać dotacje dla seniorów  ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 r.

 

10.30-12.30

Prawidłowe rozliczenie dotacji:

– Generator Wniosków o płatność

– Jak prawidłowo wypełniać wniosek o płatność

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Jak promować projekty unijne:

– Jak prawidłowo promować projekty unijne

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Jak promować projekty unijne:

– Trwałość projektu

 

 

16.11.2022r.

Jak skutecznie przygotować i realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej –  warsztaty praktyczne

Zarządzanie cyklem projektu

 

Temat warsztatów praktycznych: Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Podczas zajęć praktycznych  grupa będzie pracowała wspólnie nad projektem szkoleniowym, który obejmuje wsparciem osoby bezrobotne  po 50 roku życia  (od pomysłu, określenia celów i wskaźników, kategorii wydatków po harmonogram rzeczowo – finansowy).

 

10.30-12.30

Analiza strategiczna projektu:

– analiza problemu

– analiza celów

– pomysł na projekt

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Faza planowania:

– uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

– cele projektu

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Faza planowania:

– wskaźniki projektu

– zadania projektowe

 

17.11.2022r.

Jak skutecznie przygotować i realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej –  warsztaty praktyczne

Zarządzanie cyklem projektu

 

Temat warsztatów praktycznych: Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Podczas zajęć praktycznych  grupa będzie pracowała wspólnie nad projektem szkoleniowym, który obejmuje wsparciem osoby bezrobotne  po 50 roku życia  (od pomysłu, określenia celów i wskaźników, kategorii wydatków po harmonogram rzeczowo – finansowy).

 

10.30-12.30

Tworzenie budżetu projektu:

– kategorie wydatków

– koszty pośrednie i bezpośrednie

– uzasadnienie wydatków

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Tworzenie harmonogramu realizacji projektu

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Ewaluacja projektu


Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 

 Termin: 14.11.-16.11.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

 

14.11.2022r. (poniedziałek)

10.00-13.00 – Ogólny przegląd projektu: założenia, cele, koszty, terminy, zasady podejmowania decyzji, dokumenty: umowa partnerska, załączniki do umowy, raporty, transze budżetowe – płatności, finanse projektu, uczestnicy

 

15.11.2022 (wtorek)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem,  plan działań projektowych, harmonogram wydarzeń ze szczegółowym omówieniem, dokumenty niezbędne do realizacji projektu, w tym m.in. ankiety dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej).

 

16.11.2022 (środa)

– 10.00-13.00 – działania promocyjne, komunikacja, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe,  reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów; rozwiązywanie konfliktów

Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest liderem międzynarodowego projektu: Akademia aktywnego seniora. Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych. Partner projektu Seniorzi Hradec Kralove, Z.S. z Czech, Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+, With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Logo Centrum Kultury Wrocław-Zachód oraz Seniorzi Hradec Kralove. Plakat przedstawia informacje w prostokącie na środku z zaokrąglonymi kątami tego kwadratu oraz z obwódką. Informacje znajdują się na biało-różowym tle. Dookoła informacji jako tło plakatu są stykające się ze sobą litery S, które uzupełniają zupełnie plakat. Literki sa w kolorach pomarańczowym, jasnoróżowym oraz ciemnoróżowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!