Opis

Opis realizacji: 14/11/2022

Realizacja projektu niesie za sobą dwa cele: podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury oraz zaangażowanie seniorów do działań edukacyjnych i kulturotwórczych, włączając ich nie tylko w życie kulturalne, ale także ucząc poruszania się po współczesnym świecie techniki.

Planujemy cykl szkoleń (warsztatów) dla pracowników instytucji kultury – 2 międzynarodowe warsztaty z wiedzy o dostosowaniu oferty programowej instytucji kultury do potrzeb osób po 60. roku życia i 4 międzynarodowe spotkania dla seniorów z Polski i Czech: z obsługi smartfona, serfowania po internecie oraz warsztaty kulturotwórcze – teatralne i filmowe zakończone prezentacją powstałego dzieła.

Projekt realizowany z partnerem z Czech – Senioři Hradec Králové

Strona internetowa partnera – KLIKNIJ TUTAJ

 

PROGRAM

WARSZTATÓW DLA SENIORÓW „OBSŁUGA SMARTFONA”

 

14.11.2022r.

10.30-12.00

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Co to jest smartfon / tablet
 2. System operacyjny
 3. Podstawowe przyciski
 4. Głośność i dźwięki
 5. Ładowanie telefonu
 6. Karty w telefonie

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Mapa SIM
 2. Mapa SD
 3. Co skonfigurować w telefonie
 4. Jasność wyświetlacza
 5. Automatyczne usypianie telefonu
 6. Blokowanie ekranu
 7. Dzwoń do kontaktów
 8. Dodawanie kontaktów
 9. Pisanie i czytanie SMS-ów
 10. Usuwanie wiadomości SMS
 11. Wiadomości w aplikacji

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Tematy warsztatów wprowadzających:

 1. Jak połączyć się z Internetem
 2. Wi-Fi
 3. Mobilna transmisja danych

 

15.11.2022r.

10.30-12.00

Konto użytkownika

 1. Konto Google
 2. Zdjęcia
 3. Robienie zdjęć i nagrywanie wideo
 4. Wyświetlanie zdjęć i filmów
 5. Udostępnianie zdjęć i filmów

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Konto użytkownika

 1. Przeglądarka internetowa – Google Chrome
 2. Szukać
 3. Udostępnianie linków
 4. Mapy – Mapy Google
 5. Przeszukaj mapę
 6. Planowanie i udostępnianie tras

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Konto użytkownika

 1. E-mail – Gmail
 2. Praca z wiadomościami e-mail

 

16.11.2022r.

10.30-12.00

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Google Play
 1. Polecane aplikacje
 2. Zdjęcia Google
 3. Tłumaczenie Google
 4. cz
 5. Rozkłady jazdy
 6. cz
 7. Ambulans
 8. Pogoda w CHMI

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Sieć WhatsApp
 2. Viber •
 3. Messenger
 4. Skype

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Pobieranie aplikacji 

 

 1. Serwis Spotify
 2. Stocard

 

16.11.2022r.

10.30-12.00

Tematy ogólne

 1. Bezpieczeństwo w Internecie
 2. Dezinformace a Fake news

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Tematy ogólne

 1. Bankowość mobilna – BankID
 2. Skrzynki danych

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Tematy ogólne

 1. Powtórzenie

Ewaluacja projektu


PROGRAM

WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

„DOSTĘPNOŚĆ DLA SENIORÓW/POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z ZEWNĄTRZ”

 

14.11.2022r.

Jak pozyskać dotacje dla seniorów  ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 r.

 

10.30-12.00

Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w perspektywie 2021-2027:

– Wytyczne na okres programowania 2021-2027

– Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w ramach środków unijnych

– Pozostałe możliwości wsparcia dla grup docelowych

 

12.00-12.15 przerwa

 

12.15-13.45

Możliwości dofinansowania dla seniorów i instytucji kultury w perspektywie 2021-2027:

– Dobre praktyki – przegląd projektów dotyczących innowacji społecznych dla seniorów

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -projekty miękkie:

– Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie

– Zagadnienia związane z wnioskiem o dofinansowanie

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -projekty miękkie:

– Archiwizacja dokumentacji projektowej

15.11.2022r.

Jak pozyskać dotacje dla seniorów  ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 r.

 

10.30-12.30

Prawidłowe rozliczenie dotacji:

– Generator Wniosków o płatność

– Jak prawidłowo wypełniać wniosek o płatność

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Jak promować projekty unijne:

– Jak prawidłowo promować projekty unijne

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Jak promować projekty unijne:

– Trwałość projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2022r.

Jak skutecznie przygotować i realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej –  warsztaty praktyczne

Zarządzanie cyklem projektu

 

Temat warsztatów praktycznych: Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Podczas zajęć praktycznych  grupa będzie pracowała wspólnie nad projektem szkoleniowym, który obejmuje wsparciem osoby bezrobotne  po 50 roku życia  (od pomysłu, określenia celów i wskaźników, kategorii wydatków po harmonogram rzeczowo – finansowy).

 

10.30-12.30

Analiza strategiczna projektu:

– analiza problemu

– analiza celów

– pomysł na projekt

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Faza planowania:

– uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

– cele projektu

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Faza planowania:

– wskaźniki projektu

– zadania projektowe

 

17.11.2022r.

Jak skutecznie przygotować i realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej –  warsztaty praktyczne

Zarządzanie cyklem projektu

 

Temat warsztatów praktycznych: Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Podczas zajęć praktycznych  grupa będzie pracowała wspólnie nad projektem szkoleniowym, który obejmuje wsparciem osoby bezrobotne  po 50 roku życia  (od pomysłu, określenia celów i wskaźników, kategorii wydatków po harmonogram rzeczowo – finansowy).

 

10.30-12.30

Tworzenie budżetu projektu:

– kategorie wydatków

– koszty pośrednie i bezpośrednie

– uzasadnienie wydatków

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-13.45

Tworzenie harmonogramu realizacji projektu

 

13.45-14.00 przerwa

 

14.00-15.00

Ewaluacja projektu


Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 

 Termin: 14.11.-16.11.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

 

14.11.2022r. (poniedziałek)

10.00-13.00 – Ogólny przegląd projektu: założenia, cele, koszty, terminy, zasady podejmowania decyzji, dokumenty: umowa partnerska, załączniki do umowy, raporty, transze budżetowe – płatności, finanse projektu, uczestnicy

 

15.11.2022 (wtorek)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem,  plan działań projektowych, harmonogram wydarzeń ze szczegółowym omówieniem, dokumenty niezbędne do realizacji projektu, w tym m.in. ankiety dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej).

 

16.11.2022 (środa)

– 10.00-13.00 – działania promocyjne, komunikacja, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe,  reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów; rozwiązywanie konfliktów

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!