Opis

„Wykluczeni z kultury”

„Wykluczeni z kultury” to projekt poświęcony audiodeskrypcji, a więc technice umożliwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku odbiór filmów, spektakli teatralnych i wystaw. Audiodeskrypcja jako innowacyjna technika pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym na dostęp do naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, z którego do tej pory byli wykluczeni w kinach, teatrach, muzeach i galeriach.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem projektu jest Biuro Festiwalowe IMPART 2016.

 

W ramach projektu „Wykluczeni z kultury” (marzec- listopad 2012 ) Centrum Kultury Wrocław-Zachód zorganizowało:

  • 15 integracyjnych projekcji filmowych wzbogaconych o audiodeskrypcję (m.in. „Jutro będzie lepiej”, „W ciemności”, „80 milionów”)
  • 6 spotkań autorskich towarzyszącym projekcjom filmowym (m.in. z Dorotą Kędzierzawską, Arturem Reinhardem, Agnieszką Holland)
  • 3 cykle warsztatów tworzenia audiodeskrypcji do filmów, spektakli teatralnych i wystaw
  • 2 ogólnopolskie konferencje poświęcone promocji i rozwojowi audiodeskrypcji (z gośćmi z Hiszpanii, Islandii i Wielkiej Brytanii)
  • 2 integracyjne spektakle teatralne z audiodeskrypcją

W ramach projektu „Wykluczeni z kultury 2013″ Centrum Kultury Wrocław-Zachód zorganizowało:

  • 17 projekcji filmowych z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Dla dzieci i młodzieży (m.in. Awantura o Basię, Epoka lodowcowa IV, Filmowe przedszkolaki). Dla dorosłych m.in. (Ile waży koń trojański?, Jak zostać królem, Mój rower, Mamma Mia!)
  • 6 spotkań autorskich towarzyszącym projekcjom filmowym (z Eugeniuszem Korinem, Erykiem Lubosem, Sonią Bohosiewicz, Robertem Więckiewiczem, Jarosławem Boberkiem oraz Michałem Urbaniakiem).
  • warsztaty tworzenia napisów do filmów dla osób niesłyszących
  • 3 cykle integracyjnych warsztatów animacji filmowej dla dzieci i młodzieży niewidzącej, niesłyszącej i zdrowej
  • prezentacje artystyczne artystów niewidomych i niesłyszących – koncerty („Ja z podróży” oraz Koncert Świąteczny) i wystawa prac dzieci i młodzieży z dysfunkcjami

Już niedługo kolejne wydarzenia w ramach projektu „Wykluczeni z kultury 2014”

Zapraszamy na stronę projektu „Wykluczeni z kultury”

Więcej o audiodeskrypcji w Centrum Kultury Wrocław-Zachód

„Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”

„Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” to międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami.

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie usuwania barier w powszechnym dostępie do kultury, zdobyte przez instytucje oraz specjalistów zaangażowanych w projekt, stało się podstawą polsko-islandzkiego partnerstwa. Wspólna wizja profesjonalnych działań filmowych, plastycznych, teatralnych i edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku wyznaczyła kierunek współpracy.

Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu – warsztaty, koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, konferencje i spotkania – mają charakter integracyjny i są bezpłatne. W planowanych działaniach weźmie udział ponad 10 000 bezpośrednich uczestników z Polski i Islandii: artyści, specjaliści, przedstawiciele instytucji kulturalnych i edukacyjnych, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a w tym osoby niedowidzące, niewidome i ich rodziny.

Lider projektu Centrum Kultury Wrocław-Zachód wspólnie z partnerami Bíó Paradís, Gaflaraleikhúsið i Myndlistaskólinn í Reykjavík oraz szeregiem polskich i islandzkich instytucji wspierających projekt, zapraszają do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą oraz współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostosowania przekazów audiowizualnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych i Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Więcej informacji / more info: efc.ckwz.pl

Plakat. Kreatywna Europa: Komponent Kultura. Festival of Love. Z satysfakcją informujemy, że Centrum Kultury Wrocław-Zachód otrzymało grant z funduszu europejskiego Kreatywna Europa komponent Kultura. Projekt "Festiwal miłości" realizujemy w latach 2020-2022 wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Rumunii. Jest to ogromny sukces Centrum, gdyż na 90 dofinansowanych wniosków tylko 3 były z Polski w tym nasza, wrocławska instytucja. Mamy nadzieję, że realizacja projektu Festiwal Miłości przyniesie wrocławianom dużo satysfakcji i nowych doznań artystycznych. Projekt "Festiwal miłości" jest realizowany zgodnie z naszą ideą "Niepełnosprawny pełnosprawnym odbiorcą kultury". Partnerzy Idea, Replika. Projekt wspólfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.,

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!