Zdjęcie przedstawia pracę malarską, która odmalowywana ze wzoru obrazu van Goga jest malowana przez nieujętą w kadrze zdjęcia osobę. Obraz van Goga to czarna wieża na tle niebieskim z żółtymi okręgami na niebie, a praca odmalowywana to czerwony ogień w kształcie wieży van Goga z dwoma czarnymi pasami po lewej stronie płótna

INSPIRACJA – Otwarta Pracownia Plastyczna

I grupa dzieci-młodzież 9-15 lat

II grupa dorośli

 

Prowadząca: Katarzyna Wawrzyniak

 

Pracownia INSPIRACJA będzie realizowała zadania z zakresu:

– edukacji plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

– uwrażliwienia uczestników na szeroko rozumiane PIĘKNO, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej

– uwrażliwienie na estetykę codzienności poprzez obserwację najbliższego otoczenia

(reklamy na ulicy i mediach, wystrój wnętrz, moda itd.)

– poznanie różnych technik plastycznych również poprzez eksperyment, odkrywanie nowych, indywidualnych środków wyrazu – użycie niekonwencjonalnych materiałów plastycznych

– rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni poprzez skojarzenia, inspiracje światem wewnątrz nas i zewnątrz

– uspołecznienie sztuki poprzez poznawanie artystów i ich dzieł, własne interpretacje znanych artystów-głównie współczesnych

– uczestnicy poznają język plastyczny, który pozwoli lepiej wyrazić ich wewnętrzną wrażliwość.