Centrum Kultury Wrocław-Zachód zaprasza na warsztaty w ramach międzynarodowego projektu Akademia aktywnego seniora. 14 marca 2023 do 17 marca 2023 Centrum Kultury Wrocław-Zachód Eko krawiectwo warsztaty dla seniorów Przygotowanie oferty programowej dostosowanej do potrzeb seniorów warsztaty dla kadr kultury 15 marca 2023 do 17 marca Centrum Kultury Wrocław Zachód Wizyta studyjna Projekt wspófinansowany w ramach programu Erasmus+. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Logo Centrum Kultury Wrocław-Zachód i Seniorzi Hradec Kralove. Plakat przedstawia informacje w prostokącie na środku z zaokrąglonymi kątami tego kwadratu oraz z obwódką. Informacje znajdują się na biało-różowym tle. Dookoła informacji jako tło plakatu są stykające się ze sobą litery S, które uzupełniają zupełnie plakat. Literki sa w kolorach pomarańczowym, jasnoróżowym oraz ciemnoróżowym.

Realizacja projektu niesie za sobą dwa cele: podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury oraz zaangażowanie seniorów do działań edukacyjnych i kulturotwórczych, włączając ich nie tylko w życie kulturalne, ale także ucząc poruszania się po współczesnym świecie techniki.

Projekt realizowany z partnerem z Czech – Senioři Hradec Králové

Strona internetowa partnera – KLIKNIJ TUTAJ

PROGRAM

WARSZTATÓW DLA SENIORÓW

EKO-KRAWIECTWO

 

Od 14.03.2023r. do 17.03.2023r.

 

14.03.2023r.

12.30-14.00

– Wstęp do tematu,

– wycinanie elementów z lnu lub bawełny na woreczki do przechowywania chleba oraz torbę

 

14.00-14.30 przerwa

 

14.30-17.00

– farbowanie i pomalowanie farbami akrylowymi elementów.

 

15.03.2023r.

10.00-11.00

– nauka obsługi maszyny

 

11.00-11.30 przerwa

 

11.30-14.30

–  szycie woreczków na chleb i owoce lub warzywa,

 

 

16.03.2023r.

10.00-11.30

– Szycie torby na zakupy ze starych zasłon, która składa się w małą paczuszkę i można ją schować do torebki lub kurtki.

 

11.30-12.00 przerwa

 

12.00-14.30

– Szycie torby na zakupy ze starych zasłon, która składa się w małą paczuszkę i można ją schować do torebki lub kurtki.

 

 

17.03.2023r.

10.00-11.30

– Szycie rękawic kuchennych z patchworkowej tkaniny wykonanej na zajęciach.

 

11.30-12.00 przerwa

 

12.00-14.30

– Szycie rękawic kuchennych z patchworkowej tkaniny wykonanej na zajęciach.

– Ewaluacja

 

PROGRAM

Program dla kadr kultury „Przygotowanie oferty programowej dostosowanej do potrzeb seniorów”

 

14.03.2023-17.03.2023

14.03.2023r.

 

12.30-14.30

Edukacja i aktywizacja seniorów jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu seniorów na przykładzie działalności instytucji kultury

 1. Początki działalności i przygotowywanie oferty dla seniorów w instytucjach kultury
 2. Projekt „Jestem sobą” w ramach ESK 2016 w kontekście aktywizacji seniorów
 3. Zmiany programowe związane z diagnozowaniem potrzeb seniorów
 4. Zmiany w komunikacji z seniorami oraz dostosowanie oferty do sytuacji pandemii w Polsce

 

14.30-15.00 przerwa

 

15.00-17.00

Edukacja i aktywizacja seniorów jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu seniorów na przykładzie działalności instytucji kultury

 1. Przystosowanie ośrodka do potrzeb seniorów
 2. Najważniejsze działania z seniorami
 3. Ryzyka związane z pracą z seniorami

 

 

15.03.2023r.

 

10.00-12.00

Aktywizacja seniorów poprzez działania teatralne w instytucjach kultury

 1. Rozpoczęcie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 2. Działania w „Partnerstwie Razem dla Nadodrza”
 3. Pierwsze realizacje teatralne seniorów dedykowane dzieciom.
 4. Zawiązanie „Teatru Nadodrzańskiego” jako kooperacji seniorów i pracowników socjalnych
 5. Włączenie seniorów w akcje charytatywne.
 6. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach teatralnych z seniorami.

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Aktywizacja seniorów poprzez działania teatralne w instytucjach kultury

 1. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach teatralnych z seniorami.

 

16.03.2023r.

 

10.00-12.00

Włączanie seniorów w życie społeczne poprzez edukację multimedialną i cyfrową w instytucjach kultury

 

 1. Początki edukacji multimedialnej podczas nauki obsługi komputera.
 2. Przystosowanie oferty w trakcie zmieniającej się „rzeczywistości cyfrowej”
 3. Wykorzystanie umiejętności i zasobów podczas pandemii – praca na „Zoomie”
 4. Edukacja cyfrowa w zakresie cyfryzacji przestrzeni obywatelskiej – poruszanie się w „m-obywatel”, profile zaufane, „epuap”, i inne
 5. „E-płatności” – plusy i minusy
 6. Poruszanie cyfrowe w przestrzeniach czasu wolnego – internetowe zakupy biletów na koncerty i spektakle, organizacja wycieczek, e-zakupy

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Włączanie seniorów w życie społeczne poprzez edukację multimedialną i cyfrową w instytucjach kultury

 

 1. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia w działaniach edukacji cyfrowej seniorów

 

17.03.2023r.

 

10.00-12.00

Rozwój zainteresowań kulturalnych seniorów, dostęp do wydarzeń kulturalnych, działania plastyczne i arteterapeutyczne w pracy z seniorami na przykładzie działań instytucji kultury

 

 1. Działania plastyczne dla seniorów.
 2. Projekt włączenia seniorów w akcje charytatywną na przykładzie działania społeczno-kulturalnego „Łąka dla Milenki”
 3. Studium przypadku na przykładach dwóch podopiecznych warsztatów plastycznych (Magdalena Dzierżanowska i Urszula Sędzik)
 4. Praca arteterapeutyczna z seniorami online podczas pandemii na przykładzie projektu „Kolory dźwięku”.
 5. Włączanie seniorów do życia kulturalnego podczas zajęć „Wiedza o sztuce” – początek i rozwój zajęć na przestrzeni 10 lat.

 

12.00-12.30 przerwa

 

12.30-14.30

Rozwój zainteresowań kulturalnych seniorów, dostęp do wydarzeń kulturalnych, działania plastyczne i arteterapeutyczne w pracy z seniorami na przykładzie działań instytucji kultury

 1. Ćwiczenia praktyczne do pracy z seniorami – techniki terapii ekspresywnej.

 

Podsumowanie działań dedykowanym seniorom – perspektywa rozwoju.

 

Ewaluacja

 

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”

 

 Termin: 15.03.-17.03.2023r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Senioři Hradec Králové, z. s. (Czechy)

 

 

15.03.2023r. (środa)

10.00-13.00 – omówienie warsztatów, które odbyły się w Czechach, problemów, rozbieżności

 

16.03.2023 (czwartek)

10.00-13.00 – zarządzanie projektem,  omówienie kolejnych działań projektowych, harmonogram wydarzeń, dokumenty niezbędne do realizacji projektu – ewaluacji, w tym m.in. ankiety dla uczestników szkolenia (niezbędne do analizy jakościowej), transze, ewaluacja.

 

 

17.03.2023 (piątek)

10.00-13.00 – działania promocyjne, komunikacja, promocja projektu i działań w ramach projektu, komunikacja zewnętrzna: konferencje prasowe,  reklama medialna, za pomocą druków: plakatów, ulotek, banerów.

Informacje

Data: 14/03/2023

Data zakończenia: 17/03/2023

Miejsce: Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Koszt: bezpłatnie

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!