REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW/ODBIORU ZAPROSZEŃ

w Centrum Kultury Wrocław-Zachód

1. Rezerwacja:

1.1. Rezerwacji biletów (płatne wydarzenia) dokonuje się w godzinach otwarcia kasy CKWZ osobiście lub telefonicznie (71 354 46 60). Informacja o godzinach pracy kasy dostępna jest w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód oraz na stronie www.ckwz.pl w zakładce O Centrum/kontakt.

1.2. Rezerwacja jest ważna przez 24h. Po upływie tego terminu, w przypadku nie dokonania płatności rezerwacja zostaje anulowana. Zakupu biletów wcześniej zarezerwowanych w kasie można dokonać wyłącznie w kasie w godzinach otwarcia kasy CKWZ.

1.3. Brak możliwości rezerwacji zaproszeń (bezpłatne wydarzenia).

2. Zakup biletów

Zakupu biletów dokonuje się:

  • całodobowo:
  • za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kultury Wrocław-Zachód, wybierając wydarzenie na które chcemy zakupić bilet,
  • serwisów internetowych Firmy GnP sp. zo.o. sp.k. (biletyna.pl)
  • w godzinach otwarcia:
  • CKWZ w biletomacie,
  • kasy CKWZ,
  • punktów sprzedaży firmy GnP sp. z o.o. sp. k

Szczegółowe informacje o adresach oraz godzinach pracy punktów sprzedaży firmy GnP sp.z o.o. sp.k dostępne są na stronie: https://biletyna.pl/punkty-sprzedazy

  • Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

a) gotówką lub kartą w godzinach pracy kasy,

b) kartą w biletomacie,

c) za pośrednictwem serwisów internetowych( www.biletyna.pl) oraz punktów sprzedaży Firmy GnP sp.z o.o. sp.k w  formie: przelewu bankowego, płatność internetowej ( on-line) lub kartą płatniczą.

4. Odbiór biletów opłaconych poza siedzibą CKWZ

Odbiór bilety zakupionych za pośrednictwem kanałów dystrybucji firmy GnP sp. zo.o. sp.k  reguluje Regulamin sprzedaży firmy GnP sp. zo.o.sp.k. (biletyna.pl)


5. Odwoływanie wydarzeń i zwroty

Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: 

a) odwołania Wydarzenia,

b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.

 W przypadku zmiany daty lub godziny rozpoczęcia imprezy bilety zachowują ważność lub istnieje możliwość ich zwrotu  w godzinach i terminie każdorazowo wyznaczonym przez Centrum.  Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów. Centrum nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów na przełożoną lub odwołaną imprezę.

Zwrot pieniędzy za bilety możliwy jest tylko z paragonem otrzymanym przy zakupie. Jeśli za bilet zapłacono przelewem zwrot pieniędzy zostanie przekazany na numer konta bankowego z którego wysłany został przelew.

6. Organizacja widowni

6.1. Każdy uczestnik wydarzenia, również dziecko bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet /zaproszenie (1 osoba = 1 bilet)

6.2.  Informujemy, że po rozpoczęciu imprezy nie można wchodzić na widownię. Zaproszonych gości i posiadaczy biletów prosimy o punktualne przybywanie do Centrum. Spóźnionym widzom Centrum nie zwraca należności za bilety.

6.3. Informujemy, że korzystanie z szatni jest obowiązkowe.

6.4. Ze względów bezpieczeństwa na sali widowiskowej obowiązuje zakaz wchodzenia z reklamówkami, torbami, parasolami, plecakami, itp. Wszystkie te przedmioty należy zostawiać w szatni.

6.5.Na sali widowiskowej obowiązuje zakaz:

– siadania na zamkniętych oparciach krzeseł

– spożywania napojów i posiłków

– rejestrowania wydarzeń kulturalnych na wszelkich nośnikach pamięci, np. aparaty fotograficzne, kamery, itp.

7. Prawo do wizerunku

 Posiadacz biletu lub zaproszony gość wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku  w ramach uczestnictwa w wydarzeniu, na jakimkolwiek nośniku, jakąkolwiek techniką, w szczególności fotograficzną, filmową, dźwiękową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz wprowadzania do pamięci serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz innych urządzeń,  w szczególności na stronach internetowych, nośnikach pamięci, katalogach, ulotkach.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych posiadacza biletu lub zaproszonego gościa zbieranych w celu rezerwacji i odbioru biletów, zaproszeń, uczestnictwa w wydarzeniach jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód z siedzibą we Wrocławiu 54-433 ul. Chociebuska 4-6, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 31/02. Podanie danych osobowych przez posiadacza biletu lub zaproszenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zrealizowania usługi udziału w wydarzeniu.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pana / Pani dane w celu udziału w wydarzeniach (w szczególności: warsztaty, koncerty, spektakle,  projekcje) na podstawie Pana / Pani  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu / Pani  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem. Wystarczy, że zwróci się Pan / Pani do Inspektora Ochrony Danych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pana / Pani sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Informujemy, że Pana / Pani dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

9. Zniżki – PROGRAM NASZ WROCŁAW

9.1. Program Nasz Wrocław przysługuje wyłącznie w przypadku płatności kartą i gotówką w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

  • W ramach programu Nasz Wrocław osoba posiadająca numer uprawniający do zniżki może ją uzyskać w wysokości 20% lub 30% w programie Nasz Wrocław MAX jednorazowo na daną usługę (jedno konkretne wydarzenie). Na jedno konkretne wydarzenie można zakupić jeden bilet normalny ze zniżką dla siebie oraz maksymalnie 5 biletów ze zniżką dla dzieci.

10. Akceptacja regulaminów

 Dokonanie zakupu biletów / odbioru zaproszenia jest jednoznaczne z akceptacją  Regulaminu zakupu biletów / odbioru zaproszeń.  Dodatkowo zamieszczona zostanie poniższa informacja w szczególności: przy kasie w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, przy wpłatomacie znajdującym się w Centrum Kultury Wrocław-Zachód:

„Dokonanie zakupu biletów / odbioru zaproszenia jest jednoznaczne z akceptacją  Regulaminu zakupu biletów/odbioru zaproszeń. Zaproszonych gości i posiadaczy biletów prosimy o punktualne przybywanie do Centrum oraz informujemy o obowiązku korzystania z szatni. Przypominamy, że po rozpoczęciu imprezy nie wolno wchodzić na widownię. W przypadku uczestniczenia w wydarzeniach będziemy przetwarzać Pana / Pani wizerunek w szczególności w celu dokumentacji i promocji wydarzeń kulturalnych. Regulamin zakupu biletów/odbioru zaproszeń dostępny jest na stronie https://ckwz.pl/o-centrum/regulaminy/ oraz w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód”.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!