Opis

Głównym  priorytetem projektu  jest „wspieranie osób w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych”, dodatkowymi natomiast „wsparcie dla tworzenia ścieżek zdobywania nowych umiejętności” oraz „przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji”.

Projekt ma przede wszystkim wesprzeć zainteresowane osoby w zdobywaniu kompetencji w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Projekt realizowany jest z Partnerami z Cypru, Rumunii, Litwy i Łotwy.

 

Praktyczny podręcznik ,,Przewodnik po Audiodeskrypcji” – kliknij tutaj

———————————————————————————————————————————-

29 listopada 2022r.

Wrocław, Polska

AGENDA

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTAT INTELEKTUALNY –

PODRĘCZNIK „AUDIODESKRYPCJA DLA NIEWIDOMYCH I NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH”

 

10.00-10.15       Rejestracja uczestników, dokumenty, lista obecności

10.15-11.00    powitanie, program konferencji, przybliżenie projektu i działań w ramach projektu, prezentacja projektu i wyników/ rezultatów intelektualnych – wstępna prezentacja podręcznika – prelekcja Dąbrówki Petrow, Renaty Merk-Tokarskiej – Centrum Kultury Wrocław-Zachód

11.00-11.40       „Dostępność” – prelekcja Agnieszka Marcinowska – Wrocławski Instytut Kultury

11.40-12.20       „Audiodeskrypcja i jej znaczenie w rozwoju kultury dla osób z niepełnosprawnościami”- prelekcja Justyny Mańkowskiej – Fundacja „Katarynka”

12.20-12.30        przerwa kawowa

12.30-13.45      „Zastosowanie praktycznego podręcznika na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rydze” – prelekcja Marty Żaczkiewicz – Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę

13.45-14.00        przerwa kawowa

14.00-15.00      dyskusje, umożliwienie korzystania z wyników projektu / rezultatów intelektualnych –   Dąbrówka Petrow, Renata Merk-Tokarska – Centrum Kultury Wrocław-Zachód

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Plakat w kolorach białym i fioletowym przedstawiający informacje dotyczące Międzynarodowych warsztatów "Tworzenie napisów dla osób niesłyszących do filmów, przedstawień teatralnych i programów telewizyjnych". Treść plakatu: Centrum Kultury jest liderem międzynarodowego projektu: Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu Międzynarodowe warsztaty: tworzenie napisów dla osób niesłyszących do filmów, przedstawień teatralnych i programów telewizyjnych. 7 czerwca do 11 czerwca 2022 Limassol, Cypr, Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus plus. Organizator Dorea Educational Institute . Lider Centrum Kulturu Wrocław-Zachód. Partnerzy: Kowieńskie centrum kultury różnych narodów. Latvijas Kulturas Akademija, Teatr Replika z Rumunii

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu

„Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”

 

Termin: 8.06.-11.06.2022r. Limassol (Cypr)

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

8.06. (środa)

10.00-14.00 – Przegląd projektu: założenia, koszty, aneksy do umów, dokumenty niezbędne do rozliczenia, problemy, promocja i rozpowszechnianie projektu

9.06. (czwartek)

14.00 – 18.00 – Europass

10.06. (piątek)

10.00 – 14.00 – rezultaty intelektualne – podręcznik „Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących”

11.06. (sobota)

9.00-12.00 kolejne działania w ramach projektu – wydarzenia upowszechniające

 

Schedule of the Steering Committee meeting as part of the project

 

  „Audio description against exclusion”

 

 8.06 – 11.06.2022 Limassol (Cypr)

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

 

8.06 (Wednsday)

10.00-14.00 – Project review: assumptions, costs, annexes to contracts, documents necessary for settlement, problems, promotion and dissemination of the project

 

9.06 (Thursday)

14.00 – 18.00 – Europass

 

10.06 (Friday)

10.00 – 14.00 – intellectual results – textbook „Audio description for the blind and subtitles for the deaf”

 

11.06 (Saturday)

9.00-12.00 next activities within the project – disseminating events

A poster in white and purple with information on the International Workshop "Creating Audio Description for Performing Arts". The content of the poster: The Cultural Center is the leader of the international project: Audiodescription against exclusion International workshops. May 09-13, 2022 Bucharest, Romania. Project co-financed under the Erasmus plus program. Organized by Asociatia Culturala Replika. Leader of the Wrocław-West Culture Center. Partners: Kaunas cultural center of various nations. Latvijas Kulturas Akademija, Dorea Educational Institute

Plan spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu

„Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”

 

 Termin: 9.05.-11.05.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

9.05. (poniedziałek)

12.00-16.00 – Przegląd projektu: założenia, koszty, aneksy do umów, Europass, dokumenty niezbędne do rozliczenia, problemy, promocja i rozpowszechnianie projektu

 

10.05. (wtorek)

12.00 – 16.00 – rezultaty intelektualne – podręcznik „Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących”

 

11.05. (środa)

12.00-16.00 kolejne działania w ramach projektu

Logo audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu     Logo Co-funded by the Erasmus+Programme of The European Union

Schedule of the Steering Committee meetings as part of the project

„Audio description against exclusion”

 

Date: May 9 – May 11, 2022

 

Participants:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Poland)

Asociatia Culturala Replika (Romania)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Lithuania)

Latvijas Kulturas Akademija (Latvia)

Educational Institute Dorea WTF (Cyprus)

 

9.05.  (Monday)

12.00-16.00 – Project review: propositions, costs, annexes to contracts, Europass, documents necessary for settlemeny of the project, problems, promotion and dissemination of the project

 

10.05.  (Tuesday)

12.00 – 16.00 – intellectual results – textbook „Audio description for the blind and subtitles for the deaf”

 

11.05.  (Wednesday)

12.00-16.00 further activities under the project

Plan spotkania w ramach projektu „Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”  Termin: 29.03.-31.03.2022r. Uczestnicy: Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska) Asociatia Culturala Replika (Rumunia) Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa) Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) Dorea Educational Institute WTF (Cypr)   29.03. (wtorek) 12.30-16.30 - Przegląd projektu: założenia, koszty (w tym kolejna transza), aneksy do umów, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, umowy z uczestnikami, Europass oraz program szczegółowy, kontrola jakości działań, dokumenty niezbędne do rozliczenia, problemy, promocja i rozpowszechnianie projektu 30.03. (środa) 10.00 – 14.00 – rezultaty intelektualne - podręcznik "Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących", karta czasu pracy 31.03. (czwartek) 10.00-12.00 Program projektu: międzynarodowe spotkania projektowe; działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami; rezultaty intelektualne; wydarzenia upowszechniające, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najbliższych wydarzeń (prowadzący, koszty, itd.), terminy kolejnych wydarzeń

Plan spotkania w ramach projektu „Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”

 Termin: 29.03.-31.03.2022r.

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

29.03. (wtorek)

12.30-16.30 – Przegląd projektu: założenia, koszty (w tym kolejna transza), aneksy do umów, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, umowy z uczestnikami, Europass oraz program szczegółowy, kontrola jakości działań, dokumenty niezbędne do rozliczenia, problemy, promocja i rozpowszechnianie projektu

 

30.03. (środa)

10.00 – 14.00 – rezultaty intelektualne – podręcznik „Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących”, karta czasu pracy

 

31.03. (czwartek)

10.00-12.00 Program projektu: międzynarodowe spotkania projektowe; działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami; rezultaty intelektualne; wydarzenia upowszechniające, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najbliższych wydarzeń (prowadzący, koszty, itd.), terminy kolejnych wydarzeń

 

 

Plakat w kolorach białym i fioletowym przedstawiający informacje dotyczące Międzynarodowych warsztatów "Audiodeskrypcja w sztukach wizualnych". Treść plakatu: Centrum Kultury jest liderem międzynarodowego projektu: Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu Międzynarodowe warsztaty. 19-23 października 2021 Kowno, Litwa. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus plus. Organizator Centrum Kulturu Wrocław-Zachód. Partnerzy: Kowieńskie centrum kultury różnych narodów. Latvijas Kulturas Akademija, Dorea Educational Institute, Asociatia Culturala Replika.

Poster. Centrum Kultury Wrocław-Zachód is the leader of an international project. Audio description against exclusion. Internationasl workshop: Audio description in visual arts. 19 - 23 October 2021 Kaunas, Lithuania. The project is co-financed under the project Erasmus plus. Action: cooperation for innovation and the exchange of good practices. Task, strategic partnership for adult education. With the support of the Erasmus plus Programme of The European Union. Partners: Kaunas Kultural Centre of Various Nations from Lithuania, Latvijas Kulturas Akademija from Latvia, Dorea Educational Institute from Cyprus, Asociatia Culturala Replika. from Romania

 

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

Plan spotkania w ramach projektu „Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”

 Termin: 19.10.-21.10.2021r.

19.X (wtorek)

12.30-16.30 – Przegląd projektu: założenia, koszty, terminy, dokumenty, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, dokumenty: umowa, raporty – I część, dokumenty: raporty – II część, płatności, finanse projektu, kontrola jakości działań, rezultaty intelektualne – podręcznik „Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących”, problemy

 

20.X (środa)

– 9.00 – 11.00 – Program projektu: międzynarodowe spotkania projektowe; działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami; rezultaty intelektualne; wydarzenia upowszechniające, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najbliższych wydarzeń

Galeria zdjęć z warsztatów – KLIKNIJ TUTAJ

 

Logo audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu     Logo Co-funded by the Erasmus+Programme of The European Union

Schedule of the meeting under the project „Audio description against exclusion”

Date: 19 – 21.10.2021

 

Date: 19 – 20.10.2021

 

Institution:

Centrum Kultury Wroclaw-Zachod (Poland)

Asociatia Culturala Replica (Romania)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Lithuania)

Latvijas Kulturas Akademija (Latvia)

Dorea Educational Institute WTF (Cyprus)

 

 

19.X (Tuesday)

– 12.30 -16.30 – Project review: assumptions, costs, deadlines, documents, decision taking rules – voting, documents: contract, reports – Part I, documents: reports – part II, payments, project finances, Quality control of activities, intellectual results – manual „Audio description for the blind and subtitles for the deaf”, problems

 

20.X (Wednesday)

– 9.00 – 11.00 – Project program: international project meetings;  learning, teaching, training activities; intellectual results; disseminating events, with particular emphasis on discussing the upcoming events

 

Photo gallery from the workshops – click here

 

Poster. Wrocław Miasto Spotkań. Co-funded by the Erasmus+ Programme. With the support of the Erasmus+ Programme of The European Union. Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu. Audio description against exclusion" Meeting schedule 1.07.2021 - 02.07.2021. 1 July (Thursday) 10:00 - Project review: fundation, costs, deadlines, documents, 12:00 - Documents: contract, reports, payments, 14:00 - 17:00 - project program: international project meetings; learning, teaching, training activities; intellectual results; dissemination events, with particular emphasis on upcoming events. 2 July (Friday), 10:00 - Budget. 11:00 - Promotion, evaluation, 13:00 - Discussion, Q&A. Participants: Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland), Asociatia Culturala Replika (Romania), Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Lithuania), Latvijas Kulturas Akademija (Latvia), Dorea Educational Institute WTF (Cyprus)

Plakat. Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest liderem międzynarodowego projektu: Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Akcja: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zadanie: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Partnerzy Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras, Latvijas Kulturas Akademija, Dorea Educational Institute WTF, Asociatia Culturalia Replika

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!