Opis

Głównym  priorytetem projektu  jest „wspieranie osób w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych”, dodatkowymi natomiast „wsparcie dla tworzenia ścieżek zdobywania nowych umiejętności” oraz „przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji”.

Projekt ma przede wszystkim wesprzeć zainteresowane osoby w zdobywaniu kompetencji w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Projekt realizowany jest z Partnerami z Cypru, Rumunii, Litwy i Łotwy.

Logo audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu     Logo Co-funded by the Erasmus+Programme of The European Union

Plan spotkania w ramach projektu „Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu”

 Termin: 19.10.-21.10.2021r.

Plakat w kolorach białym i fioletowym przedstawiający informacje dotyczące Międzynarodowych warsztatów "Audiodeskrypcja w sztukach wizualnych". Treść plakatu: Centrum Kultury jest liderem międzynarodowego projektu: Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu Międzynarodowe warsztaty. 19-23 października 2021 Kowno, Litwa. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus plus. Organizator Centrum Kulturu Wrocław-Zachód. Partnerzy: Kowieńskie centrum kultury różnych narodów. Latvijas Kulturas Akademija, Dorea Educational Institute, Asociatia Culturala Replika.

Poster. Centrum Kultury Wrocław-Zachód is the leader of an international project. Audio description against exclusion. Internationasl workshop: Audio description in visual arts. 19 - 23 October 2021 Kaunas, Lithuania. The project is co-financed under the project Erasmus plus. Action: cooperation for innovation and the exchange of good practices. Task, strategic partnership for adult education. With the support of the Erasmus plus Programme of The European Union. Partners: Kaunas Kultural Centre of Various Nations from Lithuania, Latvijas Kulturas Akademija from Latvia, Dorea Educational Institute from Cyprus, Asociatia Culturala Replika. from Romania

Uczestnicy:

Centrum Kultury Wrocław Zachód (Polska)

Asociatia Culturala Replika (Rumunia)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Litwa)

Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa)

Dorea Educational Institute WTF (Cypr)

 

19.X (wtorek)

12.30-16.30 – Przegląd projektu: założenia, koszty, terminy, dokumenty, zasady podejmowania decyzji – głosowanie, dokumenty: umowa, raporty – I część, dokumenty: raporty – II część, płatności, finanse projektu, kontrola jakości działań, rezultaty intelektualne – podręcznik „Audiodeskrypcja dla niewidomych i napisy dla niesłyszących”, problemy

 

20.X (środa)

– 9.00 – 11.00 – Program projektu: międzynarodowe spotkania projektowe; działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami; rezultaty intelektualne; wydarzenia upowszechniające, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najbliższych wydarzeń

Galeria zdjęć z warsztatów – KLIKNIJ TUTAJ

 

Logo audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu     Logo Co-funded by the Erasmus+Programme of The European Union

Schedule of the meeting under the project „Audio description against exclusion”

Date: 19 – 21.10.2021

 

Date: 19 – 20.10.2021

 

Institution:

Centrum Kultury Wroclaw-Zachod (Poland)

Asociatia Culturala Replica (Romania)

Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Lithuania)

Latvijas Kulturas Akademija (Latvia)

Dorea Educational Institute WTF (Cyprus)

 

 

19.X (Tuesday)

– 12.30 -16.30 – Project review: assumptions, costs, deadlines, documents, decision taking rules – voting, documents: contract, reports – Part I, documents: reports – part II, payments, project finances, Quality control of activities, intellectual results – manual „Audio description for the blind and subtitles for the deaf”, problems

 

20.X (Wednesday)

– 9.00 – 11.00 – Project program: international project meetings;  learning, teaching, training activities; intellectual results; disseminating events, with particular emphasis on discussing the upcoming events

 

Photo gallery from the workshops – click here

 

Poster. Wrocław Miasto Spotkań. Co-funded by the Erasmus+ Programme. With the support of the Erasmus+ Programme of The European Union. Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu. Audio description against exclusion" Meeting schedule 1.07.2021 - 02.07.2021. 1 July (Thursday) 10:00 - Project review: fundation, costs, deadlines, documents, 12:00 - Documents: contract, reports, payments, 14:00 - 17:00 - project program: international project meetings; learning, teaching, training activities; intellectual results; dissemination events, with particular emphasis on upcoming events. 2 July (Friday), 10:00 - Budget. 11:00 - Promotion, evaluation, 13:00 - Discussion, Q&A. Participants: Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Poland), Asociatia Culturala Replika (Romania), Viesoji Istaiga Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras (Lithuania), Latvijas Kulturas Akademija (Latvia), Dorea Educational Institute WTF (Cyprus)

Plakat. Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest liderem międzynarodowego projektu: Audiodeskrypcja przeciw wykluczeniu. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Akcja: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zadanie: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Partnerzy Kauno Ivairiu Tautu Kulturu Centras, Latvijas Kulturas Akademija, Dorea Educational Institute WTF, Asociatia Culturalia Replika

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!